لحظه  بروز رسانی 
قبراققبراق
@behrozarshiya

1444977572109084.jpg

مشاهده همه ی 41 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

ی جوری میگن سربازی پسرا رو آدم میکنه انگار حیوون

ی جوری میگن سربازی پسرا رو آدم میکنه


انگار حیوون درندن...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
گناه دارن این گوگولیا


یه گوشه نشستن ابروهاشونو تمیز میکنن


چیکارشون دارین آخه {-33-}{-33-}

مشاهده همه ی 21 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا
پست شماره 305363463 از دنیا


مشاهده همه ی 26 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

از این تکرار ساعت ها از این

از این تکرار ساعت ها از این


از این تکرار ساعت ها


از این بیهوده بودن ها


از این بی تاب ماندن ها 


از این تردید ها ; نیرنگ ها ; شک ها


از این رنگین کمان سرد آدم ها


من از این مرگ باور ها و رویاها پریشانم...


دلم پــــــــرواز میخواهد...

مشاهده همه ی 10 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

فرودین: دیوونه    اردیبهشت: بد اخلاق     خرداد:

فرودین: دیوونه
 
 اردیبهشت: بد اخلاق  
 
خرداد: بی ادب  
 
تیر: زشت
 
مرداد: شر  
 
شهریور: روانی  
 
مهر:بانمک،جیگر،تودل برو،جداب،مهربون  
 
آبان: عصبی...
 
آذر: بد  
 
دی: خنگ  
 
بهمن: خودخواه  
 
اسفند: پررو
 
مدیونی اگه فک کنی مهری هستم....

مشاهده همه ی 12 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

این روزهـا،به جـای  ٰشـ . . ـرافت  ٰ  

این روزهـا،به جـای  ٰشـ . . ـرافت  ٰ  

این روزهـا،به جـای  ٰشـ . . ـرافت  ٰ

 

 

 

از آدمــا  ٰشـ..ـر  ٰ و  ٰآفـ..ـت  ٰمی بینی!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﭼﺮﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﻲ

ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﭼﺮﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﻲ

ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﭼﺮﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﻲ ﻣﻴﺸﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﻴﺮﺳﻢ؟
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ … ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻳﻢ؟؟
ﻫﻴﭽﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺶ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﻩ …

مشاهده همه ی 2 نظر
دنیا
لوسلوس
دنیا

وقتی دلت گرفته باشه … تمام آرامش یک ساحل را

وقتی دلت گرفته باشه … تمام آرامش یک ساحل را

وقتی دلت گرفته باشه …


تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …


باز هم دل تو بارانیست …


خیس تراز دریا خراب تر از امواج .

مشاهده همه ی 3 نظر