لحظه  بروز رسانی 
دختری در مزرعه
مهربونمهربون
دختری در مزرعه

همیشه کسی رابرای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر، قلبش

همیشه کسی رابرای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر، قلبش

همیشه کسی رابرای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر،
قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جابگیری
بارها وبارها خودت راکوچک کنی!. ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دختری در مزرعه
مهربونمهربون
دختری در مزرعه
پست شماره 318145321 از دختری در مزرعه

{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-113-}{-113-}{-109-}

مشاهده همه ی 4 نظر