افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sahar
خنگخنگ
sahar

9931116700-6983169487.gif.html

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧَﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ !
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ! ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ... ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﻡ !
ﻭقتی ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ... ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ...
ﻣﻮﺝ ﻣﻮﺝ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ...

ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ....

مشاهده همه ی 5 نظر
sahar
خنگخنگ
sahar

ihbj9n99v6mphga0z7z3.png

وقــتے کســے با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....
فــکر نــکن تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ...!!!
فــکر نــکن خیــلے سـرتـری...!
اون خیــلے تکــہ کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ
کــسے پـایِ کســے نمــے مــونـہ ....
~~> پــایِ بــد و خــوبـت مــونـده ....!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
Camaro
گرفتارگرفتار
Camaro

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .. ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . . . ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ . . . ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ . . . ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . . . ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ " ﭘﮋﻭﺍﮎ " ﻧﯿﺴﺖ .

مشاهده همه ی 4 نظر
hasti
عاشقعاشق
hasti


˙·٠•●♥..*نِمیدانم . . .
دلـــ مــن نازُکـــ است یــا چشمان تــو تیــــــز
هَـر گــاه نگــاه بہ تــو میــدوزَم
بنــدِ دلم پــاره مے شَود . . . /

مشاهده همه ی 5 نظر
حدیثه
قبراققبراق
حدیثه
7ifpihtst9uqb4n75rbt-9829507018.gif.html


خسته است میفهمید خسته ^_^ 
الهی قربون اون خنده اش ^.^

مشاهده همه ی 19 نظر
hasti
عاشقعاشق
hasti


واقعا دم جفتشون گرم

مشاهده همه ی 29 نظر
حدیثه
قبراققبراق
حدیثه

 عشــــــق 

 

                      عشـــــق 

 

                                       عشـــــق

 

 

همیشه عشق را واژه ای ناشناخته میدانستم که باعث ویرانگریست....

 

از عشق بدم میومد ولی دوستـــــــــ داشتن رو دوستـــــــــــ داشتم.....

 

هرگاه کسی به من میگفت عاشق شده ام لبخندی ازروی تمسخرمیزدم

 

ومیگفتم ای دیـــــــــــــــــــــــــــــوانه....

 

روزگار اینگونه میگذشتــــ تا شوری افسونگر به دریچه ی بسته ی دلم

 

راه یافتــــ،انگار رویـــــــا بود.شاید هم یک خیال چرا که درکوتاه ترین

 

مدتـــــــ قـــــــــــطره قــــــــــــطره وجــــــودم را درخود حـــــــل کرد.

 

اینـــــــــ بار میخندیدم اما نـه به دیـــــــــگران بلـــــــــکه به خودم...... 

مشاهده همه ی 111 نظر