لحظه  بروز رسانی 
donya salehi
شیطونشیطون
donya salehi

ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ

ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﻪ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻪ …

جورج برنارد شاو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
donya salehi
شیطونشیطون
donya salehi

غصه هم می گذرد نه تو می مانی و نه اندوه

غصه هم می گذرد
نه تو می مانی و نه اندوه
 
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
 
به حباب نگران لب یک رود قسم
 
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
 
غصه هم می گذرد
 
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
 
لحظه ها عریان نند
 
به تن لحظه خود، جامه ی اندوه مپوشان هرگز
                               

کیوان شاهبداغی

Exis-Night%20Gallery-55781.jpg

مشاهده همه ی 22 نظر