لحظه  بروز رسانی 
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان
 لینک

بیپ‌تونز
موزیک

مشاهده همه ی 2 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان
تکنوازی سنتور

استکهلم سوئد

مشاهده همه ی 2 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان

صادقانه نظر بدین که به پیشرفت برای کارهای بعدی مفید باشه

دل دیوونه

صادقانه نظر بدین که به پیشرفت برای کارهای بعدی مفید باشه.
هنر با سلیقه آمیخته است. بنابرین کسی‌ که کار هنری می‌کند باید به انتقاد، پیشنهاد و نظر مثبت بنگرد و هرگز دلگیر نشود. پس صادقانه و با راحتی‌ نظر بدهید.

مشاهده همه ی 1 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان
 لینک
"Hey You" Spotify

"Hey You" Spotify

مشاهده همه ی 3 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان
مشاهده همه ی 2 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان

آهنگهای متفاوت - موزیک: علی‌ صادقیاننقاشی: اکرم منفرد آریا 

 لینک
آهنگهای متفاوت - موزیک: علی‌ صادقیاننقاشی: اکرم منفرد آریا 

آهنگهای متفاوت - 

موزیک: علی‌ صادقیان

نقاشی: اکرم منفرد آریا 

مشاهده همه ی 2 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان

آهنگهای ملایم و آرام بخش

 لینک
آهنگهای ملایم و آرام بخش

آهنگهای ملایم و آرام بخش

مشاهده همه ی 6 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان

گوش بده - خواننده: فریال شکیبیشعر و موسیقی‌: علی‌ صادقیانفیلم: اکرم منفرد

 لینک
گوش بده - خواننده: فریال شکیبیشعر و موسیقی‌: علی‌ صادقیانفیلم: اکرم منفرد

گوش بده - 

خواننده: فریال شکیبی

شعر و موسیقی‌: علی‌ صادقیان

فیلم: اکرم منفرد آریا


مشاهده همه ی 3 نظر
علی‌ صادقیان
علی‌ صادقیان

پرواز خیال - شعر و دکلمه: اکرم منفرد آریاموسیقی: علی‌ صادقیان

 لینک
پرواز خیال - شعر و دکلمه: اکرم منفرد آریاموسیقی: علی‌ صادقیان

پرواز خیال -
شعر و دکلمه: اکرم منفرد آریا
موسیقی: علی‌ صادقیان

مشاهده همه ی 1 نظر