بروز رسانی 
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───
شیطونشیطون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───

بـــهار را ببین چگونه از خود می تــکانَد برگ های

بـــهار را ببین چگونه از خود می تــکانَد برگ های

بـــهار را ببین
چگونه از خود می تــکانَد برگ های فرسوده را
تو هم جوانه ای بزن
ســبز شـــو
بـهـار
ادامه ی لبخندهای تو خواهد بود…

مشاهده همه ی 3 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───
شیطونشیطون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───

🌹 "بهار" چیزے مے خواهد فراتر از یک تبریک

🌹
"بهار" چیزے مے خواهد فراتر از
یک تبریک گفتنِ ساده به یڪدیگر ،
چیزی مهم تر از یک احوال پرسے ،
چیزی با ارزش تر از دید و بازدید هاے
ڪوتاهِ سالے یڪبار!
"بهار" تغییر مے خواهد
بهار ، اصلا مے آید تا تغییر ڪنیم ،
ًبهار ، یعنے "تغییر" ؛
و چه زیباست تغییرے ڪه
همزمان با بازگشت پرستو ها
و دوباره سبز شدن دنیاست!
عید واقعے هم جشنے است
براے آنهایے ڪه تغییر را پذیرفته
و قربانے تقدیر نشده اند...
قلبتان بهاری🌷

مشاهده همه ی 10 نظر
reza
مریضمریض
reza
من قمی هستم شاید

من قمی هستم شاید

مشاهده همه ی 4 نظر
reza
مریضمریض
reza
رفته نبرد کرونا

پیروزباشید دلاوررر

مشاهده همه ی 4 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───
شیطونشیطون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───
کدوم فنجون

کدوم فنجون

مشاهده همه ی 49 نظر
sana
مهربونمهربون
sana

نوعی بی خیالی هست که معمولا بعد از انتظار کشیدن های

نوعی بی خیالی هست که معمولا بعد از انتظار کشیدن های

نوعی بی خیالی هست که معمولا بعد از انتظار کشیدن های طولانی پیش می آید …
بعد از مدتها تلاش کردن
دویدن و به در و دیوار زدن
بعد از مدتها خواستن بی نتیجه!
یکدفعه احساس می کنی خسته ای،
بریده ای، دیگر توانش را نداری و هیچ چیز برایت مهم نیست …
به اینجا که میرسی فقط دلت میخواهد تماشا کنی
برایت فرقی نمیکند رسیدن یا نرسیدن …
آمدن یا نیامدن، ماندن یا رفتن …
به اینجا که میرسی
نه دلتنگ می شوی نه دلخوش …
می گویی بی خیال!
و این بی خیالی غمگین ترین حس دنیاست…!

مشاهده همه ی 3 نظر