بروز رسانی 
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

زیبایی چیست؟ زیبایی به اصل واقعی در ذات

زیبایی چیست؟

زیبایی به اصل واقعی در ذات اقدس خدا است ودر تمام هستی تجلی می کند و هیچ موجودی و مخلوقی قادر به دیدن آن نیست و از محالات است موجودی بتواند زیبایی خدا را در یک جا نظاره کند که حضرت موسی نیز نتوانست آن را تحمل کند کوه طور با دیدن جمال خدا و نور خدا از هم پاشید و در انسان نیز گرایش به جمال و زیبایی، چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی که هنر نامیده می شود، وجود دارد. انسان می خواهد لباسش زیبا باشد، اتاقش زیبا باشد، همچنین انسان از زیبایی های طبیعت لذت می برد، از طرفی دوست دارد زیبایی بیافریند، مثل مسئله هنر که خلق زیبایی است. مثلاً کسی که شعری را ابتکار کرده است مثل حافظ، در آن واحد دو کار کرده است، یکی اینکه چیزی را خلق کرده و آن حس خلاقیت خودش را ارضاء کرده است و دیگر آنکه یک چیز «زیبا» آفریده و آن، حس زیبایی را ارضاء کرده است.در بین جلوه های زیبایی، بیشتر در زنان تجلی کرده زنان هر چه هم زیبا باشند باز هم به زیبایی خودشان باور ندارند و یاوقتی که به صحبت های ضبط شده خودشان گوش می کنند برای اولین بار هیچ زنی از صدای خودش خوشش نمی آید این چه رازی است که به این شکل تجلی می کند زیبایی فقط به ظاهر نیست اگر زیبایی را 100% درصد بدانیم فقط 10 % آن به ظاهر است 90% درصد آن به درون هر شخص است میدانید یعنی چه ؟ یعنی اینکه خداوند 10% درصد زیبایی را به صورت تکاملی به انسانها داده و 90% درصد آنرا خود انسان می آفریند شامل ( اخلاق خوب ، رفتار خوب پندار خوب ، کردار خوب ، لباس تمیز ، پوشش عالی ، روح و بدن پاک ، فکر مثبت و................... اینها زیبایی را به کمال می رساند همانطوریکه پیامبر ما به کمال رسید و هفت طبقه آسمان را سیر و سلوک کرد و به معراج رفت) پس نتیجه می گیریم همه زنان زیبا هستند اگر هم تغییری است در درون است نه در بیرون پس خواهش میکنم همانطوری که بینی مان را با هزینه هنگفت عمل جراحی می کنیم درون مان را نیز خودمان بدون هزینه جراحی کنیم و به زیبایی خدا احترام و آنرا عبادت کنیم امیدوارم از بنده حقیر قبول کرده باشید متشکرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

زیبایی چیست؟ زیبایی به اصل واقعی در ذات

زیبایی چیست؟

زیبایی به اصل واقعی در ذات اقدس خدا است ودر تمام هستی تجلی می کند و هیچ موجودی و مخلوقی قادر به دیدن آن نیست و از محالات است موجودی بتواند زیبایی خدا را در یک جا نظاره کند که حضرت موسی نیز نتوانست آن را تحمل کند کوه طور با دیدن جمال خدا و نور خدا از هم پاشید و در انسان نیز گرایش به جمال و زیبایی، چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی که هنر نامیده می شود، وجود دارد. انسان می خواهد لباسش زیبا باشد، اتاقش زیبا باشد، همچنین انسان از زیبایی های طبیعت لذت می برد، از طرفی دوست دارد زیبایی بیافریند، مثل مسئله هنر که خلق زیبایی است. مثلاً کسی که شعری را ابتکار کرده است مثل حافظ، در آن واحد دو کار کرده است، یکی اینکه چیزی را خلق کرده و آن حس خلاقیت خودش را ارضاء کرده است و دیگر آنکه یک چیز «زیبا» آفریده و آن، حس زیبایی را ارضاء کرده است.در بین جلوه های زیبایی، بیشتر در زنان تجلی کرده زنان هر چه هم زیبا باشند باز هم به زیبایی خودشان باور ندارند و یاوقتی که به صحبت های ضبط شده خودشان گوش می کنند برای اولین بار هیچ زنی از صدای خودش خوشش نمی آید این چه رازی است که به این شکل تجلی می کند زیبایی فقط به ظاهر نیست اگر زیبایی را 100% درصد بدانیم فقط 10 % آن به ظاهر است 90% درصد آن به درون هر شخص است میدانید یعنی چه ؟ یعنی اینکه خداوند 10% درصد زیبایی را به صورت تکاملی به انسانها داده و 90% درصد آنرا خود انسان می آفریند شامل ( اخلاق خوب ، رفتار خوب پندار خوب ، کردار خوب ، لباس تمیز ، پوشش عالی ، روح و بدن پاک ، فکر مثبت و................... اینها زیبایی را به کمال می رساند همانطوریکه پیامبر ما به کمال رسید و هفت طبقه آسمان را سیر و سلوک کرد و به معراج رفت) پس نتیجه می گیریم همه زنان زیبا هستند اگر هم تغییری است در درون است نه در بیرون پس خواهش میکنم همانطوری که بینی مان را با هزینه هنگفت عمل جراحی می کنیم درون مان را نیز خودمان بدون هزینه جراحی کنیم و به زیبایی خدا احترام و آنرا عبادت کنیم امیدوارم از بنده حقیر قبول کرده باشید متشکرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

کائنات که زمان و مکان را اشتباه تخمین بزند حاصلش میشود

کائنات که زمان و مکان را
اشتباه تخمین بزند حاصلش میشود من...
منی که باید دو هزار سال پیش به دنیـا می آمدم
شمشیر به دست میگرفتم
و با نعره هایم اولین نفری می بودم که وارد
میدان جنگ می شد
و شب ها با تنی پر از زخم
به آغوش دختری میرفتم
که میدانستم تنها دلیل زنده ماندم
بعد از تمام نبردهاست...


"صادق اسماعیلی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید