لحظه  بروز رسانی 
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

گل "آرزوے" من بین ڪہ خزان جاودانیست چہ

گل "آرزوے" من بین ڪہ خزان جاودانیست

چہ غم از "خزان" آن گل ڪہ ز پے بهار دارد


✒️‎‌‌‌‌‌‎─═༅࿇༅═─📓

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

خمید پیڪرم از انتظار و جان به لب آمد

خمید پیڪرم از انتظار و جان به لب آمد

قدح به یاد تــو ڪج ڪرده‌ام بیا ڪه نریزد


✒️‎‌‌‌‌‌‎─═༅࿇༅═─📓

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

مبارڪ آن دمي ڪ آيى، مرا ڪَـويى ز يڪتايی

مبارڪ آن دمي ڪ آيى،
مرا ڪَـويى ز يڪتايی...
من آݧِ تو
تو آݧِ من
چرا غمڪَـين و
پر دردے•••؟@molana_sema
سریر؏ـشق🍃🌹

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

هم تو تویی هم تو منم هیچ مرو از

هم تو تویی هم تو منم
هیچ مرو از وطنم

مرغ تویی چوژه منم
چوزه به هر خاد مده


@molana_sema
سریر؏ـشق🍃🌹

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

شاد کردن قلبی با یک عمل

.

شاد کردن قلبی با یک عمل ،
بهتر از هزاران سَری است که!!!
به نیایش خم شده باشد ...!@molana_sema
سریر؏ـشق🍃🌹

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

دلبرم رفت و دلم رفت به دنبال دلش او به

دلبرم رفت و دلم رفت به دنبال دلش
او به دنبال رقیب و دل به دنبال دلش

دل بڪن ای دلڪم عشق بیهوده مخواه
یار بیگانه مشو دلبر بیگانه مخواه

ے_جان

@molana_sema
سریر؏ـشق🍃🌹

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید