بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
AmirDöman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDöman

دوست عجب امنیت خوبی ست …
میتوانی با او خودِ خودت باشی …
میتوانی دردهایت را …
هرچندناچیز …
هرچند گران …
بی خجالت با او در میان بگذاری …!
از حماقت هایت بگویی …
دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست …!
نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند …!
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند …!
دوست عرف نیست …
عادت نیست …
معذوریت نیست …
دوست از هر نسبتی مبراست …!
دوست سایبان دلچسبی ست ،
تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری …!
به سلامتی همه دوستهای خوب . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDöman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDöman

تا چند باشی دردِ من‌؟

درمانِ من شو ساعتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDöman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDöman

دیگر 
چگونه مستی
یک بوسهٔ تو را
دراین سکوت تلخ و 
سیه جستجـــــــــو کنم...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo
500x888_1538755112539072.jpg

دوست ندارم
در فصل دیگری عاشق شوم
" پاییز "حال وهوای دیگری دارد
پر از شعرهای عاشقانه است
حتی دلتنگی هایش شیرین تر است
با بوی زردترین برگ هایش
می شود زندگی کرد
عاشقی در " پاییز "
شعری ست همیشه شنیدنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo
photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۲_۱۷-۳۵-۵۸.jpg

مرا با احساس بخوان .....
که با قلمِ "جان" می نویسمَت


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo
photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۱_۱۱-۲۸-۵۲.jpg

نه فصل میخواهد
نه باران
من برای گرفتن دستانت
منتظر هیچ اتفاقی نیستم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Atena
Atena

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
آینه صبوح را ترجمه شبانه کن

ای خِرَدم شکار تو تیر زدن شعار تو
شست دلم به دست کن جان مرا نشانه کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Atena
Atena

گاهی هم باید
یک میخ برداشت
و کوبید جلویِ عقربه‌هایِ ‌ساعت !
تا تمام نشود
این لحظاتِ با هم بودن ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Atena
Atena

تو به رقص بادبادک می‌خندی،
من به خنده‌های تو؛
می‌بینی؟
همیشه خنده‌های ما به نخی بند است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Atena
Atena

When you'll shine like a diamond
You'll see why life had to pressure on you

وقتى مثل الماس درخشیدی...
ميفهمى چرا زندگى بايد اينقدر
بهت فشار مياورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید