بروز رسانی 
محمد
محمد

قرآن معدن ايمان است و متن آن، و سرچشمه‌هاي علم است

قرآن معدن ايمان است و متن آن، و سرچشمه‌هاي علم است و درياهاي آن، و باغ‌هاي دادگري است و غديرهاي (گودي‌هاي آب) آن.((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

به ياد مرگ باشيد و غفلت از آن را كم كنيد

به ياد مرگ باشيد و غفلت از آن را كم كنيد. شما چگونه غفلت مي‌ورزيد از چيزي كه هرگز از شما غافل نيست و به كسي (ملك‌الموت) طمع بسته‌ايد كه مهلتي به شما نخواهد داد؟((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

با ايمان است كه مي‌توان دليل براي اعمال صالح ارائه داد

با ايمان است كه مي‌توان دليل براي اعمال صالح ارائه داد. و با اعمال صالح است كه به ايمان مي‌توان دليل آورد. و با ايمان است كه علم آباد مي‌شود. و با علم است كه بيم از مرگ به وجود مي‌آيد. و با مرگ، دنيا به پايان مي‌رسد. و با دنياست كه آخرت احراز مي‌شود.((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

پس هر كسي كه خدا به او مالي داد، به نزديكان

پس هر كسي كه خدا به او مالي داد، به نزديكان خود بپردازد و مهمان‌نوازي كند و اسير را آزاد كند و زجر ديده را با آن مال نوازش دهد و از آن مال به مستمند بدهد و وامِ وام‌داران را بپردازد.((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

سوگند به خدا! با قدرتي كه به وسيله‌ي شمشير بر پراندن

سوگند به خدا! با قدرتي كه به وسيله‌ي شمشير بر پراندن تارك دشمن و قطع بازوها و پاهاي او دارم، سلطه را به دست دشمن نخواهم داد.((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

هر كس خود را بر مردم پيشوا قرار داد، نخست پيش

هر كس خود را بر مردم پيشوا قرار داد، نخست پيش از تعليم ديگران به تعليم خويشتن بپردازد و تأديب خويشتن را پيش از تأديب زبانش انجام دهد و آن كس كه به تعليم و تربيت خويشتن بپردازد، از معلم و مربّي مردم، به تجليل و تعظيم شايسته‌تر است.((امام علي (ع)))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

خشم، قدرت تشخيص [=بازشناختن] تو را در پس حجاب مي‌نشاند و

خشم، قدرت تشخيص [=بازشناختن] تو را در پس حجاب مي‌نشاند و توان تجربه‌آموزي از كارهاي نادرست را از تو مي‌ستاند؛ و چون توان تميز از كف نهادي، زندگي‌ات را سراسر بر باد دادي.((باگاواد گيتا))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

در زندگي خود، به افراد منفي، خرده نگيريد، فقط داد و

در زندگي خود، به افراد منفي، خرده نگيريد، فقط داد و ستد خود با آنها را تا آنجا كه مي‌شود، محدود كنيد.((جك كانفيلد))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد و يا بيشترين ميزان توانايي‌هاي خود را ارائه نخواهيد داد.((جك كانفيلد))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید