لحظه  بروز رسانی 
dr1371
قبراققبراق
dr1371

چون! ما عکس تو مهمونی نمیذاریم ! عکس با

چون!
ما عکس تو مهمونی نمیذاریم !
عکس با یه گله لاشی نمیذاریم !
فاز شاهزاده یا مدل نداریم♛
هر روز با یکی رٌل ✔نمیزنیم !
دلیل نمیشه پلشت باشیم !
این نشون میده ↓⇩
تو یه خانواده اصیل و درست به دنیا اومدیم ツ✌👌

مشاهده همه ی 1 نظر
dr1371
قبراققبراق
dr1371
پست شماره 317149272 از dr1371

{-w5-}

مشاهده همه ی 6 نظر
dr1371
قبراققبراق
dr1371
🎨🎨🙈

🎨🎨🙈

مشاهده همه ی 7 نظر
dr1371
قبراققبراق
dr1371
🙈🙈

🙈🙈

مشاهده همه ی 13 نظر
dr1371
قبراققبراق
dr1371
بدون رفتن به کلاس

بدون رفتن به کلاس{-26-}{-26-}

مشاهده همه ی 19 نظر