لحظه  بروز رسانی 
دکتر مجید اسدی
دکتر مجید اسدی
Farda_Slider.jpg

دکتر اسدی کاندیدای مجلس دهم

مشاهده همه ی 1 نظر
دکتر مجید اسدی
دکتر مجید اسدی

ناراحتم اما امیدوار

دیر زمانی است

نمی شود درست ایستاد

درست را ه رفت

درست نگاه کرد

درست حرف زد

درست فکر کرد

درست کار کرد

درست خرید کرد

درست فروخت

درست خورد

درست خوابید

درست بیدارشد

درست ازدواج کرد

درست درس خواند

درست پوشید

درست مهمانی رفت

درست دعوت کرد

درست نفس کشید

درست رانندگی کرد

و درست  انتخاب کرد

و حتی درست مرد . . . .

نکند به راستی زمین و اهالی اش تا این حد نادرست شده باشند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید