لحظه  بروز رسانی 
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا
مشکوکمشکوک
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا

یکی از فانتزیام اینه که بچه هام یه دو

یکی از فانتزیام اینه که بچه هام یه دو قلوی پسرو دختر بشن!
بعد اسم دوتاشونو بذارم "رها".
بعد که دعواشون بشه بزنن تو سر و کله ی هم ،داد بزنم بگم:
رها، رها رو رها کن!
....
.
.
.بعد تو دود محو بشم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهند ملکی(fun gruop)
عاشقعاشق
سهند ملکی(fun gruop)

دیروز بال های یه پشــه رو کنـدم بهـش گفتــم بپر نپریــد

دیروز بال های یه پشــه رو کنـدم بهـش گفتــم بپر نپریــد

نتیـجــه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقتـی بال هـای پشــه رو بکنـی, کر میـشــه

مشاهده همه ی 1 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

به سلامتي رفيقي که بهش ميگي دلم گرفته بيا بريم بيرون،

به سلامتي رفيقي که بهش ميگي دلم گرفته بيا بريم بيرون، فقط بک کلمه ميگه ساعت چند؟

مشاهده همه ی 5 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست ...

[ همیشه و همیشه زیباترین ها را گلچین کنیم ]

مشاهده همه ی 2 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

ﭘﺴﺮﻩ ی ﺁﯾﻔﻮﻥ ۵ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ!!! ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ

ﭘﺴﺮﻩ ی ﺁﯾﻔﻮﻥ ۵ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ!!!

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﺍﺯ

ﮐﺠﺎ ﺍﻭﺭﺩﯼ؟؟؟

ﻣﯿﮕﻪ :ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺩﻣﺶ!!!

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ! ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ

ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ

ﻧﻪ ﺧﯿﺮﻡ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ:

ﻣﻦ

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﭘﻠﯿﺲ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

اگه زرنگ باشم بتونم خـــــودمـــــو را پـــــیـــــدا کـــــنـــم نیمه ی

اگه زرنگ باشم بتونم خـــــودمـــــو را پـــــیـــــدا کـــــنـــم

نیمه ی گــــــــــمــــشـــــدم پیشکش

مشاهده همه ی 1 نظر
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا
مشکوکمشکوک
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا

فقط یه ایرانی‌ میتونه کسایی‌ رو که نمیشناسه تو شبکه

فقط یه ایرانی‌ میتونه کسایی‌ رو که نمیشناسه تو شبکه های اجتماعی ادد کنه
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.

….
اما کسایی‌ رو که میشناسه بگه ولش کن بابا! اددش کنم شاخ میشه

مشاهده همه ی 3 نظر
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا
مشکوکمشکوک
مشکوک(استاد اسکی رو مخ)آخراسفاتیا

بعید می‌دونم سالاد شیرازی با اون قطعات کوچیکش اختراع شیرازیا

بعید می‌دونم سالاد شیرازی با اون قطعات کوچیکش اختراع شیرازیا باشه!
اگه به اونا بود یه گاز از خیار می‌زدن، یه گاز گوجه، یه گاز پیاز!

مشاهده همه ی 8 نظر