لحظه  بروز رسانی 
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

فوری فوری سعید معروف عزیز کاپیتان تیم ملی والیبال كانديدای بهترين واليباليست

فوری فوری 
سعید معروف عزیز کاپیتان تیم ملی والیبال كانديدای بهترين واليباليست جهان شده.
با اشاره روی آدرس زیر میتوانید بهش راي بدين...
http://www.worldwidejobs.org.uk/volleyball-player-of-the-year/

فعلاً سعيد معروف با 200 هزار رای و با اختلاف راى كمى نسبت به تیلور ساندر آمریکایی فعلا نفر اوله، توى هر گروهى كه هستين به اشتراك بذارين تا انتخاب بشه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

مرد را ندا آمد اگر آرزویی داری بکن که بر آورده

مرد را ندا آمد اگر آرزویی داری بکن که بر آورده شود. عرض کرد اقیانوس آرام را آسفالت خواهم. ندا آمد سخت است آرزوی دیگری کن. گفت قدرتی خواهم که زنان را شناسم، ندا آمد اقیانوس را 2 بانده میخواهی یا 4بانده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

خاطرات دردناکه ی پسر:ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻳﺪﻡ

خاطرات دردناکه ی پسر:
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺁﻟﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﺎ
ﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪ !...
ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ؛ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻡ ﺭﻭ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ؛ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺑﻮﺩ ...
ﺁﺧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻟﺖ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻜﻨﻢ؟؟!
ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻃﻮﺭﻱ
ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻤﺶ ﺳﺮﺟﺎﺵ؛ ﻭﻟﻲ ﻧﺸﺪ!!
ﮔﻴﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ؛ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻭﺭ میرفتم ؛ ﻳﻬﻮ
ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻡ!
.

.
..
.

.
ﻳﻪ ﺁﻟﺖ ﺩﻳﮕﻪ!!
ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﺁﻟﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺭﻭﻱ
ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﺩﻭﺗﺎ ﺁﻟﺖ (Alt) ﻧﺼﺐ ﻣﻴﻜﻦ.
ای تو روحت

مشاهده همه ی 1 نظر
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

ﺑﻪ پسره گفتم ﺍﺻﻞ میدی؟گفت:28 ﺗﻬﺮﺍﻥ!یکی ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺍلهیه!یکی ﺩیگش

ﺑﻪ پسره گفتم ﺍﺻﻞ میدی؟
گفت:
28 ﺗﻬﺮﺍﻥ!
یکی ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺍلهیه!
یکی ﺩیگش تجریش!
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺮیدﻥ یکی ﺩیگه ﻫﻢ هستیم!
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ!
ماشین ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓه!
ماشین بابام audi!
ماشین ﻣﺎﻣﺎﻧم bmw
تک فرزندم ﺑﺎﺑﺎﻣﻢ!
کاﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ!
مامانم دکتره!
پسر: شما؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ
همسرت!!!!!
Just 4 fun

مشاهده همه ی 1 نظر
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ محترم هستم.1 ﺗﮏ2 ﺟﺬﺍﺏ3 ﻟﻮﺱ4 ﺑﺎﻣﺰﻩ5 ﻣﻐﺮﻭﺭ6

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟

محترم هستم
.
.
.
1 ﺗﮏ
2 ﺟﺬﺍﺏ
3 ﻟﻮﺱ
4 ﺑﺎﻣﺰﻩ
5 ﻣﻐﺮﻭﺭ
6 ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ
7 ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ
8 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
9 ﺗﻨﻬﺎ
10 ﺧﻮﺵ ﻟﺒﺎﺱ
11 ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ
12 ﺗﻮ ﺩﻝ ﺑﺮﻭ
13 ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
14 ﺻﺒﻮﺭ
15 ﺑﺎﺫﻭﻕ
16 ﮐﻢ ﺣﺮﻑ
17 ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ
18 ﺧﻮﻭﺷﮕﻞ
19 ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺩﻩ ﺧﺎﺹ
20 ﺷﻴﮏ ﭘﻮﺵ
21 ﻋﺎﺷﻖ
22 ﻣﺤﺘﺮﻡ
23 ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ
24 ﺗﻨﺒﻞ
25 ﺑﺪﺩﻝ
26 ﺑﺍﻭﻓﺎ
27 ﯾﮑﺮﻧﮓ
28 ﺷﺠﺎﻉ
29 ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
30 ﺯﻳﺒا
31 ﻧﺎﺯ ﻧﺎﺯﯼ


مشاهده همه ی 14 نظر
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

ﻣﻦ . . . . . ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻧﺪﺗﻢ ؟ 1)ﺷﻴﻄﻮﻥ 2)ﻏﻤﮕﻴﻦ 3)جیگر 4)بامرام 5)ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ 6)ﺟﺬﺍﺏ 7)ﺧﻮﺷﮕﻞ 8)

ﻣﻦ . . . . . ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻧﺪﺗﻢ ؟
 1)ﺷﻴﻄﻮﻥ
 2)ﻏﻤﮕﻴﻦ
 3)جیگر
 4)بامرام
 5)ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ
 6)ﺟﺬﺍﺏ
 7)ﺧﻮﺷﮕﻞ
 8)ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
 9)ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻤﮏ
 10)ﻋﺼﺒﻰ
 12)ﺑﯽ ﺍﺩﺏ
 13)ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ
 14)مغرور
 15)عاشق
 16)خنگ
 17)زشت
 18)بامعرفت
 19)خوشتيپ
 20)خودت بگو...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

ﯾﻪ ﺧﺒﺮﺧﻮﺏ : ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺯﻥ

ﯾﻪ ﺧﺒﺮﺧﻮﺏ : ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﮕﯿﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
ﻫﻢ ﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻮﻟﻴﻨﮑﺲ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

گوشى خواهرم زنگ خورده. ميگه تو کيفمه ميديش.دست کردم تو کيفش. .هيچى ديگه

گوشى خواهرم زنگ خورده. 
ميگه تو کيفمه ميديش.
دست کردم تو کيفش....... 
.
.
.
.
.
هيچى ديگه الان دستم گم شده هر چى مى گردم نيس!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

هایده بهمون ثابت کرد که خوانندگی ربطی به هیکل نداره! سیاوش قمیشی

هایده بهمون ثابت کرد که خوانندگی ربطی به هیکل نداره! 
سیاوش قمیشی بهمون ثابت کرد که به قیافه هم ربطی نداره و اما
شماعی زاده بهمون ثابت کرد نه تنها هیکل و قیافه نمیخواد بلکه به صدا هم ربطی نداره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤
خوشحالخوشحال
❤♫♪.:: dvil021::.♫♪ ❤

به سلامتی پسری که وقتی دلت گرفته داغونی و پشت تلفن

به سلامتی پسری که وقتی دلت گرفته داغونی و پشت تلفن سرش دادوبیداد میکنی و تلفنو روش قطع میکنی اما میدونه چقد اون لحظه محتاجشی،پشت سرهم زنگ میزنه تا آرومت کنه..   پسری که وقتی سوار ماشینشی تمام مدت دست راستش رو دستته...
پسری که چشاش وحشی و مغروره،اما هر دفه ک میگه تاتهش هستم‌...چشاش از عشق برق میزنه... 
پسری که وقتی صبح بهش زنگ میزنی تازه از خواب بیدارشده و آروم میگه جانم،صدای خواب آلودش دیوونت میکنه...
پسری که همیشه دنبال سوپرایز کردن تو....پسری که نگفته درداتو میفهمه..
پسری که براش مهم نیس جی اف دوستش از تو خوشگلتره,هربار تو چشات زول میزنه و میگه بخدا تکی تو دختر...
پسری که دستاتو ک تو دستاش میگیره حس امنیت وجودتو پرمیکنه... 
پسری ک وقتی کنارش نشستی و سرتو میذاری رو سینه ش قلبش تند تند میزنه... 
پسری ک وقتی میره مهمونی خونه ی فامیل زنگ میزنه و نیم ساعت توحیاط باهات حرف میزنه ک بهت نشو ن بده تو نخ هیچکدوم از دخترای فامیل نیست...!به سلامتي وجود نازش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید