لحظه  بروز رسانی 
farhad-
farhad-
مشاهده همه ی 3 نظر
farhad-
farhad-

     دوش درخواب جمال یارخود میدیدم.      وزغنچه لعل

     دوش درخواب جمال یارخود میدیدم.      وزغنچه لعل او گلی می چیدم

        ناگاه خروس سحری زخواب بیدارم کرد       ای کاش که بیدار نمیگردیدم
  
             

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید