لحظه  بروز رسانی 
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy
ورزشکارورزشکار
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy

photo_2017_01_01_09_00_14.jpg

مشاهده همه ی 118 نظر
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy
ورزشکارورزشکار
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy

1475076917468125_large.jpg

مشاهده همه ی 28 نظر
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy
ورزشکارورزشکار
ebi..عاشق حامد بهداااااد..........اینستاebisunboooy

دلت آیینه ی ایثار عشق است نگاهت معنی بیدار عشق است

1466002851224836_large.jpg

دلت آیینه ی ایثار عشق است

نگاهت معنی بیدار عشق است

تو در آبادی دل خانه داری

تو را دیدن همان دیدار عشق

مشاهده همه ی 89 نظر