لحظه  بروز رسانی 
echargeu
خوشتیپخوشتیپ
echargeu

نسخه جدید مترجم سخنگوی همراه ویرا در ایشارژیو

 لینک
نسخه جدید مترجم سخنگوی همراه ویرا در ایشارژیو
مترجم سخنگوی هوشمند ویرا

نسخه جدید مترجم سخنگوی همراه ویرا در ایشارژیو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
echargeu
خوشتیپخوشتیپ
echargeu

کمی آرام تر…زندگی زیباست!!!این شعر در واپسین روزهای زندگی دختری مبتلا

کمی آرام تر…زندگی زیباست!!!این شعر در واپسین روزهای زندگی دختری مبتلا به سرطان سروده شده است که بسیار جای تامل دارد:
آیا تا به حال به کودکان نگریسته اید
در حالی که به بازی چرخ چرخ مشغولند؟
ویابه صدای باران گوش داده اید،
آن زمان که … ادامه مطلبشادی های کوچک و خوشبختی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید