لحظه  بروز رسانی 
Edward
Edward
تو روح تون😂✋

تو روح تون😂

مشاهده همه ی 9 نظر
Edward
Edward

از بیماری‌های مشترک بین دام و انسان ، میشه به

از بیماری‌های مشترک بین دام و انسان ،
میشه به "زبون نفهمی" اشاره کرد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Edward
Edward

المیرا دهقانی در سن 20 سالگی المیرا دهقانی در سن

المیرا دهقانی در سن 20 سالگی المیرا دهقانی در سن

المیرا دهقانی در سن 20 سالگی
المیرا دهقانی در سن 30 سالگی
المیرا دهقانی در سن 40 سالگی
المیرا دهقانی در سن 50 سالگی
المیرا دهقانی در سن 60 سالگی
المیرا دهقانی در سن 70 سالگی
المیرا دهقانی در سن 80 سالگی
المیرا دهقانی در سن 90 سالگی
المیرا دهقانی در سن 100 سالگی
المیرا دهقانی در سن 1000 سالگی
المیرا....

پیر شو لعنتی 😁

مشاهده همه ی 3 نظر
Edward
Edward

اونی که 6 میلیارد یورو اختلاس کرده حتی یه لحظه

اونی که 6 میلیارد یورو اختلاس کرده
حتی یه لحظه هم با خودش فکر نکرده که
هی فلانی دارم زیاده روی میکنما😐

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید