لحظه  بروز رسانی 
Farzam Sadeghi
خوشحالخوشحال
Farzam Sadeghi
1912133_428922773926381_5481434604597904650_n.jpg

****** M S N  ******

مشاهده همه ی 3 نظر
Farzam Sadeghi
خوشحالخوشحال
Farzam Sadeghi

لاشخور کیست...؟

کسی که نه تنباکو بار میذاره،

و نه ذغال میذاره و میچرخونه،
موقع چاق کردنم میگه سرم درد میگیره به خدا...،

وقتی قلیون چاق شد،انگار پستونک بچگیشو دادن دستش دیگه نمیخواد پس بده... :))))))

مشاهده همه ی 6 نظر
Farzam Sadeghi
خوشحالخوشحال
Farzam Sadeghi

بهترین آدم های زندگی آنهایی هستند
که وقتی کنارشان می نشینی
چایی ات سرد میشود ودلت گرم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Farzam Sadeghi
خوشحالخوشحال
Farzam Sadeghi

°•°•°خـــــــــــــــــدایـــــــــــــــــا؛ •°•°•
هـــــــــــــــــے میخوام بگم:   «« شـــــــــــــــــکـــــــــــــــــرت»»   براے این زنـــــــــــــــــدگـــــــــــــــــیے . . !!! میترسم نـــــــــــــــــاراحـــــــــــــــــت شے، فکر کنے دارم تــــــــــیـــــــــــــــــکـــــــــــــــــه میندازم. .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥(^_^)♥ ᓄـن פּ פֿــבا . شـᓄـا פּ هـᓄـه!!!♥(^_^)♥
شیطونشیطون
♥(^_^)♥ ᓄـن פּ פֿــבا . شـᓄـا פּ هـᓄـه!!!♥(^_^)♥

1415087080567303_large.jpg

وقتــــی "قرتـــی" شــده☜شـــاخ
"هــــرزه" شــده☜داف
"عشـــق" شـــده☜خــاص
"لاشـــی" شـــده☜داش
"تفریـح" شـــده☜لــاس
خریـــت محضـــه به☜ "چشماتــم" اعتـــماد کنـــی
✔" تنهــــایی" پرچمــــش بالــاس

مشاهده همه ی 5 نظر
Farzam Sadeghi
خوشحالخوشحال
Farzam Sadeghi

يه دي ماهي ترجيح ميده هميشه بخنده .....   تا بخواد به همه توضيح بده كه چرا حالش خوب نيس  :)

مشاهده همه ی 4 نظر