لحظه  بروز رسانی 
احسان
ناراحتناراحت
احسان

سلام دوسلار یاشاسین آذربایجان

سلام دوسلار 
یاشاسین آذربایجان

مشاهده همه ی 11 نظر
*بیمه ح س ی ن* (هیئت لوای الزینب،سید جواد ذاکر)
*بیمه ح س ی ن* (هیئت لوای الزینب،سید جواد ذاکر)

  تو مثل من سر کویت،هزار ها داری! ولی به


 

تو مثل من سر کویت،هزار ها داری!

ولی به جان تو آقا،

فقط تـــو را دارم . .‌ .

مشاهده همه ی 3 نظر