لحظه  بروز رسانی 
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯾﺪ 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﺑﮕﯿﺪ؟؟؟ 1. ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ 2

ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯾﺪ 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﺑﮕﯿﺪ؟؟؟
1. ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ
2. ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟﻪ
3. ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ
4. ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ
5. ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ کیسه ﺳﯿﺮ
6. ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ
7. ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ , ﺷﺨﺺ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻮﺩ
8. ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ
9. ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ
10. ﺭﻳﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭ ﺭﻳﻠﻪ
بلندبلندنگوضایع میشی

مشاهده همه ی 17 نظر
samin1175
مریضمریض
samin1175

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن شایــد دو تــا

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن


شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون


که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه


عکس عاشقانه

مشاهده همه ی 3 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

تا اطلاع ثانوی نه قلبم کار میکنه نه مغزم

تا اطلاع ثانوی نه قلبم کار میکنه نه مغزم ............ {-40-}

مشاهده همه ی 9 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

ﺁﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻦ !!!. .

ﺁﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻦ !!!.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ عمو احسان ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ... {-7-}

مشاهده همه ی 1 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

* اخطار جدی * بعد خوردن ماهی به هیچ وجه آب

* اخطار جدی *
بعد خوردن ماهی به هیچ وجه آب ننوشید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آخه خدایی نکرده شاید دوباره زنده شه
من میرم به نفر بعدی خبر بدم :))))

مشاهده همه ی 6 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دیگه از تنهای

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دیگه از تنهایی خسته شدم ..... {-60-}{-31-}

مشاهده همه ی 6 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن !

مشاهده همه ی 2 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺯﺩ ﯾﺎﺏ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭﻭ

ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺯﺩ ﯾﺎﺏ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭﻭ
ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺴﺖ!
.
.
.
.
.
.
..
.
.
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ! ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺪﺕ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ !
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ
ﻭﻃﻨﻢ،
ﭘﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﻨﻢ،
ﺍﯼ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﯿﻬﻨﻢ،
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺍﯾﺮﺍﺍﺍﺍﺍﻥ
ﺍﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺮﺍﻥ ﺧﺎﮎ ﺩﻟﯿﺮﺍﻥ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﯿﮑﺎﻥ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻭﯾﯿﯿﯿﺪﺍﻥ{-18-}{-33-}{-18-}

مشاهده همه ی 12 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

قدیما پسره که میرفت زندان دختره تا 15 سال پاش میموند

قدیما پسره که میرفت زندان دختره تا 15 سال پاش میموند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
رفتم دستشویی برگشتم مخشو زده بودن {-40-}{-31-}

مشاهده همه ی 12 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

قدیما پسره که میرفت زندان دختره تا 15 سال پاش میموند

قدیما پسره که میرفت زندان دختره تا 15 سال پاش میموند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
رفتم دستشویی برگشتم مخشو زده بودن {-40-}{-31-}

مشاهده همه ی 28 نظر