لحظه  بروز رسانی 
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

‏شما به عطر مشهدی هم بگی دوست دارم همون روز اول

‏شما به عطر مشهدی هم بگی دوست دارم همون روز اول میپره

مشاهده همه ی 12 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

‏شماحق ندارید از طرف مقابلتون انتظار داشته باشید که گذشته نداشته

‏شماحق ندارید از طرف مقابلتون انتظار داشته باشید که گذشته نداشته باشه
‏اما این حق رو دارید که وقتی باشماست گذشته رو تموم کرده باشه

مشاهده همه ی 8 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

‏یه عمر طول میکشه به دستش بیاری‏یه عمر باید نگران باشی

‏یه عمر طول میکشه به دستش بیاری
‏یه عمر باید نگران باشی از دستش ندی!
کلا در عذابیم!!! 

مشاهده همه ی 5 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

نميتوانى كسى را براى رفتن سرزنش كنى، اگر هرگز دليلى براى ماندن

نميتوانى كسى را براى رفتن سرزنش كنى، 
اگر هرگز دليلى براى ماندن به او ندادى...

مشاهده همه ی 3 نظر
ehsan
آروم و عادیآروم و عادی
ehsan

یکی را دست حسرت بر بناگوشیکی با آن كه می خواهددر

یکی را دست حسرت بر بناگوش
یکی با آن كه می خواهد
در آغوش!

#سعدی

مشاهده همه ی 4 نظر