لحظه  بروز رسانی 
احسان
احسان

ﭘﺴﺮﻩ:ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺩﺧﺘﺮ:ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ

ﭘﺴﺮﻩ:ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺩﺧﺘﺮ:ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ
ﭘﺴﺮ :ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ.
ﻭﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﺩﺧﺘﺮﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮﺍﺗﺎﻗﺶ
ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻋﮑﺲ ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺒﻴﻨﻪ
ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩﻋﻼﻗﻪ ﻱ
ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ
ﻭﻣﻴﺮﻳﺰﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ .ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ :ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮﻣﻴﺨﻮﻧﻲ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ
ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ . ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﻴﺮﻩ ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻻﻱ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺮﺩ. ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﺭﻓﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪﻳﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ
ﻣﺪﺍﻡ ﻭﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻓﺖ ﭘﺴﺮﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﭼﺸﻢ
ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ: ﻋﺰﻳﺰﻡ،ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺨﺪﺍ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ....ﺍﻭﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺎﺳﺎﻋﺖ 3:35 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...
ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ... ﻛﻠﻴﭙﺲ
ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ....ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ

مشاهده همه ی 4 نظر
face
face

سلام به همگی.این پست نشون میده ائمه چقد جاذبه دارن که

سلام به همگی.این پست نشون میده ائمه چقد جاذبه دارن که میتونن هرکسی رو به سمت خودشون بیارن حتی اگه یه خواننده باشه که شرعیاتو رعایت نکنه توکاراش...
آقای تتلو عاشقتم...
دانلود موزیک ویدیو جدید امیر تتلو به نام آقا کمک کن

http://s10.birmusic.org.bir-music1.ir/madahi/Amir-Tataloo-Agha%20Komak-Kon.jpg

Amir Tataloo - Agha Komak Kon [BirMusic.Org] [720].mp4

لینک آهنگش

مشاهده همه ی 15 نظر
bahar
لوسلوس
bahar
پست شماره 308629363 از bahar

{-41-}

مشاهده همه ی 9 نظر
۞ஜ نازی♥عاشق نم نم بارونஜ۞
آروم و عادیآروم و عادی
۞ஜ نازی♥عاشق نم نم بارونஜ۞

زیباترین کار اداری این روزها…  اخذ پاسپورت         

زیباترین کار اداری این روزها… 

اخذ پاسپورت
                                                                                  +  
ویزای کربلاست❤ حسین جان،

کربلاﺀ ، قسمت چشمان عطش خیزم کن
 
                     تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران…

مشاهده همه ی 10 نظر
سید محمد امین موسوی(تبادل کاربر)
شادشاد
سید محمد امین موسوی(تبادل کاربر)

 "توصیه می کنم بخونید به یه بار خوندنش می ارزه و

 "توصیه می کنم بخونید به یه بار خوندنش می ارزه و در آخر نظر یادتون نره"

سلام

       سلام به عاشقای گروهمون

همه چیز از یک نگاه شروع شد، و من هنوز از دوران کودکی و پاکی و بازی دور نشده بودم که آن نگاه مرا گرفت و از آن دوران پرجنب و جوش به دوران جدیدی وارد کرد و انگار جوش وخروش دیگری در دلم برپا کرد و همه دنیایم را عوض کرد و وجودم را متحول.

آن قلبی که آرام و با ریتمی خاص در درونم می تپید جور دیگری انگار داشت می نواخت و در دلم انگار می کوبید و گویی می خواست بیرون بزند و بگوید چه می گویی با من!

همه می گفتن تو اشتباه می کنی طرز نگاه او چنین است

ولی اینطور نبود دلم به من می گفت اینطور نیست. آن نگاه ها زبان داشت مرا دعوت کرد به شهر دلش، آن نگاه ها جانم را، دلم را، تپش قلبم را تسخیر کرده بود. راستی چرا کسی باور نمی کرد، مگر می شود کسی در مسیر زندگی به چنین حسی، به چنین نگاهی، به چنین عشقی دچار نشود، تنها آن دوست با معرفت و طیبم که آشنا بود با عشق مرا درک کرد و مرهم دل دچار من بود.

نام این حس پاک و احساس عمیق را چه می شد گذاشت عشق و یا علاقه شدید قلبی، نمی دانم...

از آن روزهای پر استرس و زیبا و رویایی مدتیست می گذرد، اگر چه هرگز زبانم این دلم را برایت رسوا نکرد ولی نگاه و رفتارم خیلی زود خبرچینی کرد و میدانم تواز تپش قلب من بی خبر نماندی و این از نگاه ها و رفتارهای بعد تو آشکار بود.

ولی چه بدانم که تو شاید قلبت برای کس دیگری می تپید و خیلی ها می گفتند که قلبت همچون قطاریست و گاه و بی گاه مسافرانی مدید، که چون من هایی را به مقصد نمی رساند هیچ از مقصد دور هم می کرد.

ولی من هرگز باور نکردم و نخواهم کرد اگرچه با چشم دیده باشم که تو با مسافری همراه شده ای غیر از من...

زیبا شمس من سلام ، از وقتی که از مشرق چشمانم طلوع کردی در آسمان دلم حرکت کردی دیگر گمان ندارم غروبت را در آستان غربت چشمانم.

زیبا کمی حوصله کن...اینجا قلبی است که هنوز ورودیش به سوی تو بازست و شاید هرگز به این سمت نیایی ولی این دل از خاطر آن نگاه ها تهی نخواهد شد.

زیبا بایست...اولین ها هرگز از یاد و خاطر دلی پاک نخواهد رفت.

زیبا بخند...اگرچه قلبم بارها چشمانم را از نبودنت کنارم، رفتنت از نگاهم به باران نشانده است.

زیبا بمان...اما با یک مسافر همسفر باش و دچار مسافران زیادی مشو حتی اگر آن یک مسافر من نباشم.

زیبا هنوز نگاهم برایت یواشکی دست تکان می دهد ولی دریغ که آن نگاه ها را دیگر درتو نمی ببیند.

 زیبا اگرچه قلبم را بدون اینکه بدانی شکسته ای ولی از آن زیبا آفرین برایت چتری از خودش را درخواست می کنم که در سایه آن، باد و باران غم ها و مشکلات خیست نکند و همیشه در امان باشی و بمانی تنها برای یک نفر.

زیبا برو، اگرچه هنوز قلبم با دیدنت بی قراری می کند ولي

                                                                       ولی نگران نباش زیبا...

                                                                                  *من خدایی دارم که در این نزدیکی ست.*    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احسان
احسان
پست شماره 308590847 از احسان

1444738402227324_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید