لحظه  بروز رسانی 
ehsan
خواب آلودخواب آلود
ehsan

اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش، اگر نمی‌توانی خورشید

اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش،

اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه كه هستی، بهترینش باش...

مشاهده همه ی 2 نظر
ehsan
خواب آلودخواب آلود
ehsan

 |x|ﻣـآ ﺑـِهـ |ﻧَﺪﯾـﺪَﻧـآ|؛ ﺑـِهـ |ﻧَـﺮِﺳﯿﺪَﻧـآ|؛ ﺑـِهـ |ﻧَﺸُﺪَﻧـآ|؛ ﻋـآﺩَﺕ کَردیــم.!!!

 |x|ﻣـآ ﺑـِهـ |ﻧَﺪﯾـﺪَﻧـآ|؛ ﺑـِهـ |ﻧَـﺮِﺳﯿﺪَﻧـآ|؛ ﺑـِهـ |ﻧَﺸُﺪَﻧـآ|؛ ﻋـآﺩَﺕ کَردیــم...!!!|x|

: |

bri9pccrb2n62q2752bw.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
ehsan
خواب آلودخواب آلود
ehsan

دَستایِ مَنو وِل نَکُن کهـ تَعادُل نَدارَم اَدا وُ

..

دَستایِ مَنو وِل نَکُن کهـ تَعادُل نَدارَم

اَدا وُ اَطواری نَموندهـ کهـ بَرا تـو دَرآرَم

بـِزار تـُو هَمه غَماتـُو بَرا مَن

دارَم هوَاتـُو اَلانَم

بِخُدا کَم بَهاتـُو نَدادَم ..

..

..dvmou1toeyqcbd86n98e.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan
خواب آلودخواب آلود
ehsan

خوشگــِل بِهِم چِشمَک نَزَن ، مَن مُتوَلّــد ِ همین عِشرَت

خوشگــِل بِهِم چِشمَک نَزَن ، مَن مُتوَلّــد ِ همین عِشرَت ــکَتَم .. .

باخت ِ ـــت ُ ب ِ ــپای ِ قِسمَت نَزن ، واس ِ هَر بُردَنی خشتک نَکَــن (:

بَسّــ ِ هَرچی جُفتَک زَدیم ، ریسکَـم بُکــُنیم عاقِلـان ِ (: .. .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید