چند وقتیه که گروه از پیشرفت افتاده دوستانی که وقتشو دارنو میتونن تو پیشرفت گروه کمک کنن 
جهت مدیریت گروه پیام بدن.ممنون
از همه عزیزان میخوام تو پیشرفت گروه کمک کنن
بروز رسانی 
نفس
شیطونشیطون
نفس

دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام یا هیچکی یا تو از

 لینک
دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام یا هیچکی یا تو از
دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام یا هیچکی یا تو

دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام یا هیچکی یا تو از مغان موزیک

مشاهده همه ی 1 نظر
60tip.ir
60tip.ir

رمان های خاص و ناب را در شصت تیپ بیابید

 لینک

رمان های خاص و ناب را در شصت تیپ بیابید
رمان همسر دوم من
با سیلی که بابا به گوشم زد به خودم اومدم.
با تعجب نگاهش کردم. با تعجب شاید هم ناباوری…
دستم رو روی گوش سرخ شده ام گذاشتم. قطرات اشک مثل سیل
روی صورتم هجوم اوردند.با صدایی لرزون گفتم:
_بابا…اما…م…من نمیخوام…زن آر…آرشام بشم.
بابا با عصبانیت فریاد زد:
_دهنت رو ببند دختره احمق. به چه حقی روی حرف پدربزرگت حرف میزنی
و مسخره بازی در میاری؟
با گریه و هق هق زنان گفتم:
ادامه
http://60tip.ir/2018/09/10/%D...D9%86/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید