لحظه  بروز رسانی 
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟بـگـذارسـخـت باشم و سـردبـاران کـه بـاریــد … چـتـر

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

بـگـذارسـخـت باشم و سـرد

بـاران کـه بـاریــد … چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه 

خـورشـیـدکـه تـابـیـد … پـنـجـره ببـندم و تـاریـک

اشـک کـه آمـد … دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک

او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

مشاهده همه ی 9 نظر
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

خدايا . خيلي ها دلمو شکستن ؛ ديگه تحمل ندارم

خدايا ....

خيلي ها دلمو شکستن ؛ ديگه تحمل ندارم !

شب بيا باهم بريم سراغشون ....

من نشونت ميدم ؛

تو ببخششون ... !!!

مشاهده همه ی 1 نظر
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

درد دارد شب هایم وقتی ندانم. چراغ اتاقت را

درد دارد شب هایم

وقتی ندانم...

چراغ اتاقت را کدامین دست خاموش می کند؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

وقتی تمام راه را آمدم وقتی كه تا تو هیچ

وقتی تمام راه را آمدم


وقتی كه تا تو هیچ نمانده بود


چقدر دیر یادش آمد


" خدا "

كه قسمت هم نبودیم....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

مادر: مثل مدادیست كه هر روز تراشیده می شود و


مادر:


مثل مدادیست كه هر روز تراشیده می شود


و كوچك شدنش را حس میكنیپدر:


مثل خودكار است ، هر چقدر كه باهاش بنویسی


تغییری در ظاهرش احساس نمیكنی ،


فقط یه روز با خبر میشی كه دیگه نمی نویسه ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

 هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد  و هر گناهکار آینده ای  پس

 هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد

 و هر گناهکار آینده ای

 پس ، قضـاوت نکن . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
elahe★●•••
مهربونمهربون
elahe★●•••

شهر از بالا زیباست                   و آدم ها از

شهر از بالا زیباست

                  و آدم ها از دور جذاب

                              لطفا فاصله مناسب رو حفظ کنید تا قشنگ بمونین

مشاهده همه ی 2 نظر