لحظه  بروز رسانی 
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام *چشمهايت را ببند، در دلت
kanal.gif
*چشمهايت را ببند، در دلت با خدا سخن بگو، به همان زبان ساده خودت سخن بگو؛ هرچه مي‌خواهي بگو او مي‌شنود... شايد بخواهي تو را ببخشد، يا آرزويي داري، شاید دعايي براي يک عزيز و يا شکرش، بگو مي‌شنود... اين لحظه زيبا را براي خودت تکرار کن؛ پرواز دلت را حس خواهي کرد...

***********
Close your eyes, and talk to God at heart. Talk in your own plain words. Say whatever you wish to and He’ll hear it. You may ask Him to forgive you, or to grant you a wish of yours, or maybe it is a pray for a loved one… Just say it and He will hear it. And repeat these beautiful moments, you’ll feel your heart fly!

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی

کلاس آنلاین- تعامل مداوم با استاد- تمرینات آنلاین نقره ای:ویدیو های تدریس مو به موی کتاب- تمرینات آنلاین پکیج ویژه داستان سطح مقدماتی+ تقویت مهارت speaking


آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
برگزاری دوره های اینترنتی و غیر حضوری
آموزش مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
@elearne

*elearne *zaban *ielts *iran *persian *tofel *gramer آموزش * *زبان *انگليسي *يادگيري *تافل *آیلتس *تولیمو * مکالمه *کلاس *مجازی *ایلرنی *گرامر
تقویت مکالمه و شنیدار زبان

02144436838
09193346902
ارتباط با ما در تلگرام

کانال ما در تلگرام


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام * اصطلاحات کاربردی و عامیانه
kanal.gif

*
اصطلاحات کاربردی و عامیانه

*Don’t fret.
* کج خلقی نکن.

*It looks very nice on you.
* خیلی بهت میاد.

*Go to hell and back
*مردمو زنده شدم.

*He is rolling in it.
*طرف خرپوله.

*You are a one.
*عجب ناقلایی هستی.

*Bless you.
* عافیت باشه.

* Perish the thought.
*زبونم لال.

*What's eating you?
*چته؟؟؟چرا دمری؟؟؟؟

* You're toast.
* فاتحه ات خونده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام   ●···پرکاربردترین لغت ها
kanal.gif 

●···پرکاربردترین لغت ها با پیشوند های منفی ساز il - im - in- ir در انگلیسی···●

 

* 1) legal ≠ illegal

* قانونی ≠ غیر قانونی

 

* 2) legible ≠ illegible

* خوانا ≠ ناخوانا

 

* 3)  literate ≠ illiterate 

* باسواد ≠ بیسواد

 

* 4) logical ≠ illogical

* منطقی ≠ غیر منطقی

 

* 5) legitimate ≠ illegitimate

* حلال ، مشروع ≠ حرام، نامشروع

 

* 6) liberal ≠ illiberal

* بخشنده ≠ خسیس

 آزادیخواه ≠ مخالف اصول آزادی

 

* 7) mobile ≠ immobile

* سیار  و متحرک ≠ ثابت و بیحرکت

 

* 8) moral ≠ immoral

* اخلاقی ≠ غیر اخلاقی

 

* 9) perfect ≠ imperfect

* کامل و بی عیب ≠ ناقص و ناتمام

 

* 10) possible ≠ impossible

* ممکن ≠ محال، ناممکن

 

* 11) mortal ≠ immortal

* فانی ≠ ابدی و جاویدان

                                                                                                                                                                                                                                                 * 12) proper ≠ improper

* شایسته و بجا ≠ نامناسب و بیجا

 

@CaffeZaban

 

* 13) accurate ≠ inaccurate

* دقیق و صحیح ≠ غلط و نادرست

 

* 14) eligible ≠ ineligible

* واجد شرایط برای کاری ≠ عدم واجد شرایط بودن

 

* 15) organic ≠ inorganic

* آلی (ارگانیک)  ≠ غیر آلی( غیر ارگانیک)

 

* 16) sane ≠ insane

* عاقل و دارای عقل سلیم ≠  مجنون و دیوانه

 

* 17) active ≠ inactive

* فعال ≠ غیر فعال

 

* 18) audible ≠ inaudible

* رسا و قابل شنیدن ≠ غیر قابل شنیدن

 

* 19) auspicious ≠ inauspicious

* فرخنده و مبارک ≠ نحس و شوم

 

 20) rational ≠ irrational

 عقلانی و معقول ≠ غیر منطقی و نامعقول

 

 21) regular ≠ irregular

 باقاعده و منظم ≠ بی قاعده و نامنظم

 

 22) relevant ≠ irrelevant

 مربوط  ≠ نامربوط

 

 23) religious ≠ irreligious

 مذهبی ≠ غیر مذهبی

 

 24) resistible ≠ irresistible

 قابل مقاومت ≠ غیر قابل مقاومت

 

 25) responsible ≠ irresponsible

 مسئول و وظیفه شناس ≠ غیر مسئول

 

*

*
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام cut it out :بس کن
kanal.gif

cut it out :
بس کن دیگه.

you were greatly missed : 
جاتون واقعا خالی بود.

stop nagging all the time:
انقدر نق نزن.

as you wish : 
هر جور راحتی.

اصطلاخات مفید انگلیسی با معنیآموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی

کلاس آنلاین- تعامل مداوم با استاد- تمرینات آنلاین نقره ای:ویدیو های تدریس مو به موی کتاب- تمرینات آنلاین پکیج ویژه داستان سطح مقدماتی+ تقویت مهارت speaking


آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
برگزاری دوره های اینترنتی و غیر حضوری
آموزش مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
@elearne

*elearne *zaban *ielts *iran *persian *tofel *gramer آموزش * *زبان *انگليسي *يادگيري *تافل *آیلتس *تولیمو * مکالمه *کلاس *مجازی *ایلرنی *گرامر
تقویت مکالمه و شنیدار زبان

02144436838
09193346902
ارتباط با ما در تلگرام

کانال ما در تلگرامbanerkocholo.gif
-برتری چشم گیر نسبت به کلاس های حضوری و دوره های مجازی فعلی
-کارآمدترین نسل جدید آموزش
-رفع کاستی های یک کلاس حضوری
-یکی از با کیفیت ترین و موفقترین دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور
-بهره گیری ازفناوری های آموزشی روز دنیا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی

یادگیری رایگان زبان در تلگرام آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
kanal.gifآموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی

کلاس آنلاین- تعامل مداوم با استاد- تمرینات آنلاین نقره ای:ویدیو های تدریس مو به موی کتاب- تمرینات آنلاین پکیج ویژه داستان سطح مقدماتی+ تقویت مهارت speaking


آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
برگزاری دوره های اینترنتی و غیر حضوری
آموزش مجازی زبان انگلیسی ایلرنی
@elearne

*elearne *zaban *ielts *iran *persian *tofel *gramer آموزش * *زبان *انگليسي *يادگيري *تافل *آیلتس *تولیمو * مکالمه *کلاس *مجازی *ایلرنی *گرامر
تقویت مکالمه و شنیدار زبان

02144436838
09193346902
ارتباط با ما در تلگرام

کانال ما در تلگرام
-برتری چشم گیر نسبت به کلاس های حضوری و دوره های مجازی فعلی
-کارآمدترین نسل جدید آموزش
-رفع کاستی های یک کلاس حضوری
-یکی از با کیفیت ترین و موفقترین دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور
-بهره گیری ازفناوری های آموزشی روز دنیا
-برخی از برتری های ایلرنی:
وقت و هزینه
کاهش هزینه و زمان رفت و آمد به کلاس زبان
تنظیم ساعات دلخواه بر ای شرکت در فعالیت ها
شهریه کمتر- آموزش مفید تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

: عبارات فوق العاده کاربردی  با استفاده از فعل  GET (بخش اول

:
 عبارات فوق العاده کاربردی  با استفاده از فعل  GET (بخش اول )

 It's getting serious.
 داره جدی میشه

 It's getting late !
 داره دیر میشه !

 I am getting confused.
 دارم سردرگم میشم

 It's getting cold!
 داره سرد میشه !
 
  getting ahead:  
  پیشرفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

: عبارات فوق العاده کاربردی  با استفاده از فعل  GET (بخش اول

:
 عبارات فوق العاده کاربردی  با استفاده از فعل  GET (بخش اول )

 It's getting serious.
 داره جدی میشه

 It's getting late !
 داره دیر میشه !

 I am getting confused.
 دارم سردرگم میشم

 It's getting cold!
 داره سرد میشه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

art:art: پیشوندهای مربوط به زمان :eight_pointed_black_star: پیشوند ex : به


:dart::dart: پیشوندهای مربوط به زمان

:eight_pointed_black_star: پیشوند ex : به معنای "پیشین؛ اولین" است. به همراه اسامی بکار میرود. مانند:

⚛ Ex-president, ex-husband.

:eight_pointed_black_star: پیشوند fore : به معنای "پیشین؛ قبلی" است. به همراه فعل و اسم بکار میرود:

⚛ Foretell, forewarn, foreshadow, foreknowledge, foretaste.


:eight_pointed_black_star: پیشوند post : به معنای "پس از؛ بعد" است. به همراه اسم و صفت بکار میرود:

⚛ Post-war, post-election, post-classical.


:eight_pointed_black_star: پیشوند pre : به معنای "قبل از" است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:

⚛ Pre-war, pre-school, pre-marital.


:eight_pointed_black_star: پیشوند re : به معنای " دوباره" است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

lack_medium_square:hite_medium_square: تسلیت گفتن به کسی lack_medium_square:hite_medium_s


:black_medium_square::white_medium_square: تسلیت گفتن به کسی
:black_medium_square::white_medium_square: Condolences


:green_heart: از شنیدن این خبر درباره پدرتان متأسفم
:green_heart: I’m sorry to hear about your father

:yellow_heart: اجازه دهید بهتون تسلیت بگم
:yellow_heart: Let me offer my condolences

:blue_heart: می دانم چه احساسی داری.
:blue_heart: I know how you feel.

aseline;height:18

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

:gem: Take or have pity on somebody :gem: :tennis: دلسوزی


:gem: Take or have pity on somebody :gem:
:tennis: دلسوزی کردن


:large_orange_diamond: I took pity on them when I saw how they lived, and promised to help them.

:large_blue_diamond: وقتی وضع زندگی کردن آنها را دیدم دلم به حالشان سوخت و قول دادم کمکشون کنم.


آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی ایلرنی برگزاری دوره های اینترنتی و غیر حضوری http://elearne.com آموزش مجازی زبان انگلیسی ایلرنی @elearne *elearne *zaban *ielts *iran *persian *tofel *gramer آموزش * *زبان *انگليسي *يادگيري *تافل *آیلتس *تولیمو * مکالمه *کلاس *مجازی *ایلرنی *گرامر تقویت مکالمه و شنیدار زبان 02144436838 09193346902 ارتباط با ما در تلگرام https://telegram.me/hrkhademi کانال ما در تلگرام https://telegram.me/joinchat/BNYI8Dwa70MNGi7CTd84mg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید