لحظه  بروز رسانی 
ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

⛱چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی ***mind how you go ***مواظب خودت

 لینک

چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی

***mind how you go
***مواظب خودت باش

***that's final
***دیگه حرفش رو نزن( میخوای رو حرفت حرف نزنه)

***that's the end
***همینو کم داشتیم

***mark my words
***یک روز به حرفام میرسی و میفهمی

***you can't milk a bull
***من میگم نره، اون میگه بدوش

***beat around the bush
***صغری کبری چیدن

***the ball is in your court now
***حالا توپ تو زمین توست

***sleep like a dog
***مثل خرس خوابیدن، تخت خوابیدن

***go fly a kite
***برو پی کارت بابا

***I take back what I said
***حرفم رو پس میگیرم

***get over
***فکر نکردن در مورد چیزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید