لحظه  بروز رسانی 
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

این روزها . بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم

این روزها ...
بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم باشم
دیگر نه حرص به دست آوردن را دارم نه هراس از دست دادن را
هر کس مرا میخواهد به خاطر خودم بخواهد
دلم هوای خودم را کرده است
همین....

مشاهده همه ی 6 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

مورد داشتیم انقد مورد داشته شده موارد!

مورد داشتیم انقد مورد داشته شده موارد!{-7-}

مشاهده همه ی 8 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

ما بچهٔ مرگ هستیم و مرگ است که ما را از

ما بچهٔ مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب‌های زندگی نجات می‌دهد، و درته زندگی، اوست که ما را صدا می‌زند و به‌سوی خودش می‌خواند

مشاهده همه ی 9 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

"روحاني و کودک" روحاني راه مسجد را گم کرده بود

"روحاني و کودک"
روحاني راه مسجد را گم کرده بود .
از کودکی خردسال پرسید :
فرزندم !
مسجد این محل کجاست ؟...
کودک گفت: آخر همین خیابان ،
به طرف چپ بپیچید ،
آن جا گنبد مسجد را خواهی دید .
روحاني گفت: آفرین فرزند!
من هم اکنون در آنجا سخنرانی دارم ،
تو میخواهی به سخنانم گوش دهی ؟
کودک پرسید :درباره چه چیزی
صحبت میکنی ،حاج آقا !؟
روحاني گفت: می خواهم راه
بهشت را به مردم نشان دهم .
کودک خندید و گفت:
تو راه مسجد را بلد نیستی
می خواهی راه بهشت را به مردم نشان بدهی!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

نمـــــیـدانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی . حــــالـم . در واژه

نمـــــیـدانــــی،

چه دردی دارد !

وقـــتـی .....

حــــالـم ..

در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

مشاهده همه ی 4 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

یه روزی به این بهانه که: ببخشید دو زاری دارید؟ چه

یه روزی به این بهانه که:
ببخشید دو زاری دارید؟ چه زندگی ها که شکل گرفت...
حالا طرف تایپ می کنه:
"عزیزم بی تو می می میرم"
و بعد send all می کنه ..!

مشاهده همه ی 3 نظر
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا
خوشحالخوشحال
▂▃▅▇█▓▒ ☆҉ ‿ elena ↗⁀☆҉ ▒▓█▇▅▃▂مدیر خودمونیا

باختی در کار نیست برای تو قلبم را ریسک می کنم

باختی در کار نیست

برای تو

قلبم را ریسک می کنم...

یا می برم….

یا می میرم….

مشاهده همه ی 3 نظر