لحظه  بروز رسانی 
elena
elena

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد .

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" دلـــــــم تــــــــاب میخواهد .

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" :( دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .
و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین و هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را ...

مشاهده همه ی 11 نظر
elena
elena

اینجــا دُنیــــای مَجـــازیِ ► √ جــایی که هَمـــه بچـّـه پــولدارن ►

اینجــا دُنیــــای مَجـــازیِ ► √ جــایی که هَمـــه بچـّـه پــولدارن ►

اینجــا دُنیــــای مَجـــازیِ ► √
جــایی که هَمـــه بچـّـه پــولدارن ► √
 جـــایی که هَمـــه ی پــِسرا با غــِــیرتــَـن و هَمـــہ دُخـــترا خـــوشگـِــل ► √
 اینجـــا هَمـــه تــَــک پـَــرن ► √
 هَمـــه با مــَــرام و با مَعــــرفــَـتن ► √
 اینجــــا هَمـــه ادعـــا دارن بهشون خـــیانَــت شُـده ► √
 ولی کـــَسی نیست ک بگه خـــیانــَـت کرده ► √
هـِـــه دُنیــــای مَجــــازی = دُنیـــــای دروغ ► √

مشاهده همه ی 9 نظر
elena
elena

لــ ــمسـ کـــنــ کلـ ـماتیـ ر اکـ ـهـ برایتـ می نویســــمــ

لــ ــمسـ کـــنــ کلـ ـماتیـ ر اکـ ـهـ برایتـ می نویســــمــ

{-41-}{-41-}لــ ــمسـ کـــنــ کلـ ـماتیـ ر اکـ ـهـ برایتـ می نویســــمــ ...

تا بخوانــ ـیـ و بفهمـ ـیــ چقدر جـ ـایتـ خالیسـ ـتــ ...

تا بدانـ ــیــ نبودنتـــــ ـ آزارمــ میــ دهـ ــ ـد ...

لمـ ـســ کــنــ نوشتهـ هاییـ را کهـ لمـ ـسـ ناشدنیسـ ـتــ و عریانـ ـــ ...

کهـ از قلبــــــمـ بر قلــــــمـ و کاغـ ــذ میــ چکـ ـ ـد ...

گونهـ هــــ ـایم را کهـ خیسـ اشکــ استــــــ ...

لمـ ـ ـس کـن لحظه هایمـــــ را ...

توییــــ کهـ میــدانیـ منــ چگونهــ عاشـ ـقتــ هستمــ، لمـ ـ ـســ کـ ـنــ اینــ با تـو نبــودنـــــها را..{-41-}

مشاهده همه ی 33 نظر
elena
elena

بـ ـ ـهـ سَلامَتیــ دِلَمـــ کـ ـ ـهـ واسهـ کسیــ تَنــــگـ

بـ ـ ـهـ سَلامَتیــ دِلَمـــ کـ ـ ـهـ واسهـ کسیــ تَنــــگـ

بـ ـ ـهـ سَلامَتیــ دِلَمـــ

کـ ـ ـهـ واسهـ کسیــ تَنــــگـ شُدهـ کهـ روحِشَمــ خَبَــر نَـ ـ ـداره..

دلـ ـهــ دیگهـ شعــــور نـدارهـ..

مشاهده همه ی 16 نظر
elena
elena

حــال کهـ مـنــ "دوستـــ دارمــ" دمــــوکـراسـیــ رافرامـوشـــ کنــ فقــط بـایـد مـالـ

حــال کهـ مـنــ "دوستـــ دارمــ" دمــــوکـراسـیــ رافرامـوشـــ کنــ فقــط بـایـد مـالـ

حــال کهـ مـنــ "دوستـــ دارمــ"

دمــــوکـراسـیــ رافرامـوشـــ کنــ

فقــط بـایـد مـالـ "مـنــ "بـاشیــ..{-41-}

مشاهده همه ی 10 نظر
elena
elena

☀̤ آפֿـريـטּ تـﮧ ســيـگـآرـهـآيم رـــآ בر شيشـﮧاے ̗̀☀̤ פֿـوآهـمـ ريـפֿـتـــ. ̗̀☀̤

☀̤ آפֿـريـטּ تـﮧ ســيـگـآرـهـآيم رـــآ בر شيشـﮧاے ̗̀☀̤ פֿـوآهـمـ ريـפֿـتـــ. ̗̀☀̤

☀̤ آפֿـريـטּ تـﮧ ســيـگـآرـهـآيم رـــآ בر شيشـﮧاے

̗̀☀̤ פֿـوآهـمـ ريـפֿـتـــ...

̗̀☀̤ و بـﮧ בريــآ פֿـوآـهـمـ اَنــבآפֿـتـــ!!!

̗̀☀̤ شـآيــב בر ســآפـلـے בور פֿـآڪـسـتــر لـפـظــﮧهـآيمـ

̗̀☀̤ الهــآمـ بـَـפֿـش شـعــر בפֿـتـرے شـونــב

̗̀☀̤ ڪـﮧ سـآلهــآســتــ وآژه هـآيــش ...

̗̀☀̤ בر گلـــو گيــر ڪرבه ــاَنــב..

مشاهده همه ی 23 نظر
elena
elena

++آدمـایـے ڪہ خیلی سـاده بـہ نظر میانــ  خیلـےخیلـے پیچیده تر از

++آدمـایـے ڪہ خیلی سـاده بـہ نظر میانــ  خیلـےخیلـے پیچیده تر از

++
آدمـایـے ڪہ خیلی سـاده بـہ نظر میانــ

 خیلـےخیلـے پیچیده تر از اونے هسـتن ڪہ فڪرشو بتونے بڪنی . . . ! 

++
پــُــــر اَز اَشـــڪـــَـــــــم اَمـّــــا، ســــَـــرخـــوشــــــآنــﮧ می خنـــــدَم

چـِـقــَـــدر سـَـخــتـــــــﮧ اِحســـــآسِ خـَــفِگـــی ڪــــَـــردَטּ پُشتــــِـــ ایــن "نِقـــآبـــِــــ "لَعـنَـتـــی . . 

مشاهده همه ی 22 نظر
elena
elena

++چــنـבیستـ مرבه امـ. امـا ڪسـے باور نمے ڪنـב!!! ایـטּ مردمـ تـا

++چــنـבیستـ مرבه امـ. امـا ڪسـے باور نمے ڪنـב!!! ایـטּ مردمـ تـا

++چــنـבیستـ مرבه امـ...

امـا ڪسـے باور نمے ڪنـב!!!

ایـטּ مردمـ تـا بــﮧ عزایمـ ننـشینـنـב، مرگمـ راباور نمے ڪننـב...
++
✖ نَـمـڪـــ بَـر زَפֿـمَم نَپـآشیــב ...

یـآנتآלּ بـآشَـב !

ایـלּ نَـمـڪـــ هـآ رآ اَز سَـر ِ سُفـرهﮮ ِ בل ِ مَـלּ بَـرנآشتیـב ...

مشاهده همه ی 20 نظر
elena
elena

تو مےگویے بِـפֿنـב وَ مَـטּ بـ ـآ صورتـ ـڪ פֿنـבآטּ مَجآزے

تو مےگویے بِـפֿنـב وَ مَـטּ بـ ـآ صورتـ ـڪ פֿنـבآטּ مَجآزے

تو مےگویے بِـפֿنـב

وَ مَـטּ بـ ـآ صورتـ ـڪ פֿنـבآטּ مَجآزے مےפֿنـבم

وَ تـ ـ ـو شآב مےشوے

اَمّـ ـآ چـ ه میـבآنے قَطره هآے اَشڪ

اَز چِشمآنَم جـ ـآریستـ ـ

چـ ه میـבآنے بُغض گِلویَم رآ گِرفتـ ه...

چـ ه میـבآنے..

مشاهده همه ی 8 نظر
elena
elena

++כر جــاכه ذهــنــَم تــابلــویــے حــَک شـــכه : "زنــدگــے بــایــכ کــرכ"

++כر جــاכه ذهــنــَم تــابلــویــے حــَک شـــכه : "زنــدگــے بــایــכ کــرכ"

++

כر جــاכه ذهــنــَم تــابلــویــے حــَک شـــכه :

"زنــدگــے بــایــ
כ کــرכ"

مــے خــوانــَمـش هر روز، "اَفــســوس"٬"بــیـہــو
כهمے گـذرمــ.. 

 

++

من چشم هایم را بستمـ و تو قآیمـ شدے


من هنوز روزهآ رآ مے شمآرمـ و تو  پیدآ نمے شوے،

یآ من بآزے رآ بلد نیستمـ یآ تو جر زدے..!!

مشاهده همه ی 6 نظر