لحظه  بروز رسانی 
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

اینم ارغوانه مامان که سه ماهشه

اینم ارغوانه مامان که سه ماهشه

اینم ارغوانه مامان که سه ماهشه{-41-}{-41-}{-41-}

مشاهده همه ی 5 نظر
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

حکـــــــــــــــــــــایت من…حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــ

حکـــــــــــــــــــــایت من…

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…naghmehsara.com71015.jpg


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

این عصرهای بارانی ِ بهاری ،عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را

این عصرهای بارانی ِ بهاری ،
عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد …!
گـوئـی … تـو اتـفاق می افـتی؛
و مـن دچـار می شـوم …
تـمام ” مــن” دارد “تـــو” می شـود …
بـاور مـی کنـی؟
زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید