لحظه  بروز رسانی 
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

ایســــــتــــاده ام … بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … ! مـــن

ایســــــتــــاده ام …

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !

مـــن ،

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،


هنوز ایستاده ام . . .
583d4f36b9cdc9149e0e6366e63d5451.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ  غرورت

یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی

یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ 

غرورتــــــــــ

اعتمادتـــــــــ

همین یکــــــــــ بار کافیســـت

تا یکــــــــــ عمـــر

از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!

همین یکــــــــــ بار کافیســـت

تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...e4237dc18d98bfb5771d2fea2e61fbcf.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

" دوسـتـــ❤ـــت دارم " و ایـن بــہ شـنـاسـنـامــہ هـا هـیـچ ربـطــے

" دوسـتـــ❤ـــت دارم "

و ایـن بــہ شـنـاسـنـامــہ هـا هـیـچ ربـطــے نـدارد !

دلمان کــہ با هم باشـد

یـعـنــے : گـور پـدر فـاصـلـہ هــا 82653b4ea3d6941f9e37a574ad43d508.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

 فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى

 فاجعــــه یعنى…

آنقدر در تو غــرق شـــده ام

که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!  عشـــق یعنى همین
               f2d6643e332cee1da39e327105445e50.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

جــآیی کـه نزدیکــ ِ تــــــــــ♥ـو اَمدور اَزتمــوم ِ غصه هــآستـ

جــآیی کـه نزدیکــ ِ تـــــــــــو اَمدور اَزتمــوم ِ غصه هــآستـ ...
43d77e629bbb05a4204efff6e11bf7e4.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

ایـنجـا ڪـافِـﮧ ے دنـج ِ رویـاهـاے ِ مـَטּ اَسـت جـایـﮯ ڪـﮧ

ایـنجـا ڪـافِـﮧ ے دنـج ِ رویـاهـاے ِ مـَטּ اَسـت

جـایـﮯ ڪـﮧ روزمَـره گـﮯ هـایـَمـ را در آטּ،

جـا مـﮯ گـذارمـ بـراے ِ بـازیـافـتَـטּ ِ آرامشـَمـ !
  
لـُطفاً بـﮯ هـَیـاهـو وَ ڪیـنـﮧ وارد شَویـد ... 
d86469bb9d532d0c0cbbcb32df2eeef7.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

به دلت بد نیار شهر همان شهر است کوچه همان کوچه

به دلت بد نیار

شهر همان شهر است

کوچه همان کوچه خانه همان

... تنها من،

کمى مرده ام .
1a58d5f42bab92f01cbe07a853585e70.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)
آروم و عادیآروم و عادی
(◕‿◕✿) Elena (✿◠‿◠)

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست . کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ

عــشـق ؛

زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..

کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..

خـــــدا ،

بـــــرای ِ بـــــشر ..

ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد63f3f2f50d5191d52a4e03db5cc7e5e4.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید