لحظه  بروز رسانی 
elham
elham

هرجا بروی مرا خواهی ديد يک شب تمام

هرجا بروی مرا خواهی ديد يک شب تمام

هرجا بروی
مرا خواهی ديد
يک شب
تمام شهر را ديوانه وار
باخيالت قدم زده ام...

مشاهده همه ی 2 نظر
مَتینا
بی‌حالبی‌حال
مَتینا

آنقدر سیاهیم؛ که یکدیگر را لایق درد میدانیم!

آنقدر سیاهیم؛
که یکدیگر را
لایق درد میدانیم!
و آنقدر
سفیدیم،
که حتی برای
مرگِ ماهی های حوض
دل میسوزانیم ...!!

مشاهده همه ی 1 نظر
مَتینا
بی‌حالبی‌حال
مَتینا

و اما نیمه شبی من خواهم رفت.از دنیایی كه مال من

و اما نیمه شبی من خواهم رفت...
از دنیایی كه مال من نیست!
از زمینی كه مرا بیهوده بدان بسته اند...

مشاهده همه ی 7 نظر
مَتینا
بی‌حالبی‌حال
مَتینا

چیزی که مرا به زندگی بندد نیست!

چیزی که مرا به زندگی بندد نیست!

مشاهده همه ی 3 نظر
مَتینا
بی‌حالبی‌حال
مَتینا

در اوجِ سکوت هم تو را می گویم

در اوجِ سکوت هم تو را می گویم...

مشاهده همه ی 12 نظر
فرهاد
فرهاد

مشهد، طرقدر
a2.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elham
elham

mive (2)

مشاهده همه ی 30 نظر