لحظه  بروز رسانی 
فرشته
فرشته

چه خوب بود. اگر بین من و تو. نه

چه خوب بود. اگر بین من و تو. نه

چه خوب بود...
اگر بین من و تو...
نه رودی بود و نه کوهی...
و نه سایه‌ی هیچ ناامیدی...
و نه هیچ آفتاب تند سوزانی..
بین ما فقط راهی بود
هموار
و صاف
و روشن
که قلب‌های ما را به هم می‌پیوست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N@RGES
آروم و عادیآروم و عادی
N@RGES

جای پای نفست مانده به صحرای خیال ای فراسوی

جای پای نفست مانده به صحرای خیال ای فراسوی

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته
فرشته

ای_عشق تو همان صبح قشنگى كه پس

ای_عشق تو همان صبح قشنگى كه پس


ای_عشق
تو همان صبح قشنگى
كه پس از هر تكرار
زیبا بتابی و مرا
زنده به خود گردانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N@RGES
آروم و عادیآروم و عادی
N@RGES

🍃🍃🍃 باید کسى را پیدا کنم که

🍃🍃🍃 باید کسى را پیدا کنم که


🍃🍃🍃
باید کسى را پیدا کنم
که دوستم داشته باشد!
آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،
آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…
هیچ نگوید…
هیچ نپرسد…
فقط مرا در آغوش بگیرد…
بعد همانجا بمیرم…
تا نبینم روزهاى آینده را…
روزهایى که دروغ میگوید!!!
روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!
روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!
روزهایى که عاشق دیگرى میشود….
😔

مشاهده همه ی 2 نظر
reza
reza

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ
نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ...

ﺣﺎﻝ،
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ،
ﻣﺜﻞ ﭼﻚ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ
ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ خدﺍﺳﺖ ...
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ...

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

در بازی زندگی یاد میگیری؛ اعتماد به حرفای قشنگ بدون

در بازی زندگی یاد میگیری؛
اعتماد به حرفای قشنگ بدون پشتوانه...
مثل آویختن به طنابی پوسیده‌ست...
یاد میگیری نزدیکترین ها به تو گاهی میتوانند دورترین ها باشند...
یاد میگیری؛
انقدر از خودت برای روز مبادا پس انداز داشته باشی...
تا بتوانی یک روزی، تمام خودت را بغل کنی و بروی...
و در جایی که شنیده و فهمیده نشوی نمانی....
یاد میگیری؛
دیوار خوب است
و سایه درخت مطلوب است...

اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست...

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

اگر در دل کسی جایی نداری ، فرش زیر پایش هم

اگر در دل کسی جایی نداری ، فرش زیر پایش هم نباش....
جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداره، نبودنت رو انتخاب کن اینگونه به خودت احترام گذاشتی ...
محبوب همه باش ، معشوق یکی
مهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکی
با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن
شاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برود
آنقدر محکم و مقتدر باش که با این‌محبت ها و مهرها زمین‌گیر نشوی ...
لازم است گاهی در زندگی ، بعضی ادمهارو کم کنی تا خودتو پیدا کنی ...
بعضی آدمارو باید دوست داشت
اما بعضی از آدمارو فقط باید داشت

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@graphic53

برو. ترس از هیچ چیز ندارم

برو. ترس از هیچ چیز ندارم

برو...

ترس از هیچ چیز ندارم....

وقتی یقین دارم بیشتر از من...

کسی دوستت نخواهد داشت...

بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد

برو....!

ترس برای چه؟!

وقتی میدانم یه روز تف می اندازی

به روی تمام ان هایی که

به خاطرشان من را از دست دادی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

✨چه زیباست، که گل درخاک بکاریم چه

✨چه زیباست، که گل درخاک بکاریم چه

✨چه زیباست،
که گل درخاک بکاریم

چه زیباست،
که عشق در قلب بداریم

چه زیباست،
که لبخندی بر لب
نگاهی پر از مهر به صورت نماییم

چه زیباست،
که تا عمر دراز است
جز باران محبت نباریم

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N@RGES
آروم و عادیآروم و عادی
N@RGES

🍃💕🍃 اگر می‌دانستی جایت سر میز صبحانه چقدر خالی

🍃💕🍃 اگر می‌دانستی جایت سر میز صبحانه چقدر خالی

🍃💕🍃
اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی
🍃💕🍃

مشاهده همه ی 2 نظر