لحظه  بروز رسانی 
elham
elham

در اسلام آب دهان روزه را باطل نمی کند. یک


در اسلام آب دهان روزه را باطل نمی کند.
یک لیوان را مملو از تف نمایید.
آن را در یخچال قرار داده تا خنک شود و از آن بنوشید.
حالا شما دیگر تشنه نیستید


مشاهده همه ی 1 نظر
elham
elham

درسته این جام جهانی واسه فوتبالیستهامون نون نداشت ولی واسه بازیگرامون

درسته این جام جهانی واسه فوتبالیستهامون نون نداشت ولی
واسه بازیگرامون آب که داشت

سام درخشانی و نرگس محمدی(بازیگر نقش ستایش)خبر ازدواج خودرا
در برزیل اعلام کردند

مشاهده همه ی 3 نظر
elham
elham

ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﻣﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻫﻤﺘﻮﻥ ﺭﻓﺘﯿﺪ ﺣﻤﻮﻡ !

ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﻣﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﻧﮕﺎﺭﻫﻤﺘﻮﻥ ﺭﻓﺘﯿﺪ ﺣﻤﻮﻡ !

مشاهده همه ی 6 نظر
elham
elham

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺷﺐ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﺶ ﺩﺍﺩﻭ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺷﺐ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ

ﺯﻧﺶ ﺩﺍﺩﻭ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ
ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﻮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻩ ؟

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻪ !
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ

ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ
ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾد ...

.

.

.
ﺧﻼﺻﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺭﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﺯﻧﺸﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!

مشاهده همه ی 3 نظر
elham
elham

ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﯾکﻨﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ

ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﯾکﻨﺎﻥ ﺗﯿﻢ
ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩند ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﺾ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯿکﻨﯿﻢ

مشاهده همه ی 4 نظر
elham
elham

ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﻛﺠﺎﻱ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺪﻩ؟ . . . . . .

ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﻛﺠﺎﻱ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺪﻩ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﺠﺎﺵ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺘﻮ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﺜﻪ ﺕ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﻜﺸﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ

مشاهده همه ی 5 نظر