لحظه  بروز رسانی 
tamana
tamana

اگه مـن عاشـق ِ دیـــــوار بودم ! ترک میخورد و


اگه مـن عاشـق ِ دیـــــوار بودم ! ترک میخورد و یه پنجـره میشد
اگه غـــم ِ چشامـو آینـه می دید ... دلش درگیـر ِ این منظره میشد
اگه تنهائیـمـو به شب میگفتم همه شهـر و برام بیـدار میکرد
اگه با کـوه درددل میکـردم صدامـو لااقـل تکرار میکرد!..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید