لحظه  بروز رسانی 
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا

1دلتنگی یک شبهایی را، هیچ‌ خیابانی گردن نمی‌گیرد! تاریکی یک شبهایی‌را

1دلتنگی یک شبهایی را، هیچ‌ خیابانی گردن نمی‌گیرد! تاریکی یک شبهایی‌را هیچ مهتابی روشن‌نمی‌کند، گردو غبار یک شبهایی را هیچ بارانی شستشو نمی‌دهد! و تمام این شبها را نبودن تو رقم می‌زند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا

میدانم من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم. میدانم،

میدانم
من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.
میدانم،
رنگ چشمانمان فرق دارد
و خورشید در جغرافیای شهر تو
گرم‌تر است!
اما مهم نیست.
بیا و تمام این‌ها را از یاد ببریم.
دستانت را در دستانم بگذار!
می‌خواهم تنها چند قدم،
میان مردم این شهر،
میان شلوغی خیابان‌ها،
تو را داشته باشم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Na^لبخندعشق^der
آروم و عادیآروم و عادی
Na^لبخندعشق^der
مشاهده همه ی 6 نظر
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا

چون چادر کش‌دار، به پهنای سرش بود انگار که خاک

چون چادر کش‌دار، به پهنای سرش بود
انگار که خاک وطن، ارث پدرش بود

یک مدرک اهدایی و اندیشه‌ی لاشی
گویای جهان‌بینی عصر حجرش بود

آن لندکروزی که سوارش شده، پولش
تقدیمی دزدان گل دوروبَرَش بود

خوابیده و مالیده و حالیده، مکیده
مجری شدنش، حاصل آخ سحرش بود

آنان که گشادند، به هر رابطه دادند
این‌گونه توجّه به حقوق بشرش بود

زر زد که: " چو ما نیست اگر، پس برود زود"
حرف شکم مفت‌خورِ جانورش بود

🌱🌱🌱
این مملکتِ گرگ‌دَریده، چه کشیده
نخبه‌کُشی و ظلم، بدِ مختصرش بود


۲۵ دی ۱۳۹۸مشاهده همه ی 11 نظر
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند
که برای ایران زمین دعای خیر کند؛

و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند:

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین

بزرگ،سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار.

بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند

که چرا این گونه دعا نمودید؟

فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا مینمودید؟

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالی

انبارهای اذوقه و غلات می سازیم.

دیگری اینگونه سوال نمود:

برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم و از مرزها دفاع می کنیم.

گفتند:برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا می کردید ؟

پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم.

و همینگونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند ...

تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

و کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند :

من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم

ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد

من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم

که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم...

که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است

مشاهده همه ی 3 نظر
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اهورامزدا، آفریدگار هستی

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اهورامزدا، آفریدگار هستی بخشِ اَبردانایِ روشنایی افزایِ توانا را. آفریدگاری که بزرگترین، بهترین، زیباترین، خردمندترین و بهسازترین است.

آفریدگاری که از راه برترین راستی و بیشترین آگاهی و دانایی و با شادی افزاییِ بسیار، ما را آفرید و به پیکر درآورد و پرورانید و اندیشه بخشانید.

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اندیشه و خرد نیک و راستی و پاکیِ... بهترین و خویشتنداری و پاکیِ دل و آرامش افزاینده و رسایی پایدار را.

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم جهانِ تن و جهان روان، آتش هستی بخش فروزان و مهر پیوندگار جان و جهان را.

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم این گاه خوش ( بامدادی – نیمروزی-شامگاهی) را. و تو ای آفریدگار دل و جان، این گاه را بر ما خوش و فرخنده و شادمان گردان. اندیشه ی نیک، گفتار نیک، کردار نیک به ما ببخشای.

اهریمن خشم و دروغ و ترس و کین و رشک و آز و خودبینی را در ما نابود ساز و رامش و خرسندی و سرافرازی به ما ارزانی دار.

خانه ی ما را روشن، شهر ما را خرم، سرزمین را آبادان و کانون دوستی جهانی را برقرار ساز. خداوندا همه ی خوبی های مادی و مینوی را به ما ببخشای و ما را از دوزخ پریشانی و پراکندگی و خواری و درماندگی برهان.

خداوندا ما را تندرست و توانا و توانگر دار و روزی شایسته به ما ارزانی دار. رای ما را استوار، خرد ما را افزون و بینش ما را درست گردان.

ما را در پیکار با دروغ و پیروی از راستی و یاوری به مردم و دادگری پیروزی ده.

درود بر راستی که بهترین فروزه هاست. درود بر همه ی راستان و نیکان جهان.

مشاهده همه ی 2 نظر
اناهیتا
آروم و عادیآروم و عادی
اناهیتا
ایران من

ایران من

مشاهده همه ی 5 نظر