بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
الینا
بی‌حالبی‌حال
الینا

←به سلامتی " گرگی " که فهمید چوپان خواب است..
اما زوزه اش را کشید تا از پشت خنجر نزند....→
images.jpeg

مشاهده همه ی 1 نظر
الینا
بی‌حالبی‌حال
الینا

سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد وگفت...
آهویت را ربودم...
آیابازهم میگویی گرگها برترند؟
تواگرعرضه داشتی آهویت راحفظ میکردی...!!!
گرگ لبخندی زد وگفت:
من(خدای)غرورم
رقیب ببینم نمیجنگم
پاروی عشق واحساس خودمیگذارم ومیدان راخالی میکنم
آهویی که به سگ چشمک بزند...!!!
لیاقت نداردزیرسایه((گرگ))زندگی کند
حقش همان است که طعمه سگ شود!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
الینا
بی‌حالبی‌حال
الینا

حس آن ته سیگار مچاله
حس آن شاخه شکسته روی زمین
حس بیمار در کما رفته
حس آن بره که گرگ برایش نشسته در کمین
حس تنهایی و رخوت
حس جان دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب


28472382623502022307.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
الینا
بی‌حالبی‌حال
الینا

1381908305_30315333856380316680.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
الینا
بی‌حالبی‌حال
الینا

وقتی می گویم دیگر سراغم نیا 

فکر نکن که فراموشت کردم ...

یا دیگر دوستت ندارم !!!

نه ...

من فقط فهمیدم:

وقتی دلت با من نیست 

بودنت مشکلی را حل نمی کند، 

تنها دلتنگترم می کند ....

مشاهده همه ی 3 نظر