لحظه  بروز رسانی 
الیاس
مهربونمهربون
الیاس

♪ Mr_H - Bridge 01 ♪ Mp3

♪ Mr_H - Bridge 01 ♪ Mp3
Demo ...

♪ Mr_H - Bridge 01 ♪

Mp3 320 : https://bit.ly/2pfePFg
Mp3 128 : https://bit.ly/2MDT8qw

نظرات برای این پست غیر فعال است
الیاس
مهربونمهربون
الیاس

♪ Asef_Aria - Cheshemoon Kardan ♪ Mp3

♪ Asef_Aria - Cheshemoon Kardan ♪ Mp3
Demo ...

♪ Asef_Aria - Cheshemoon Kardan ♪

Mp3 320 : https://cutt.ly/ieovCPX
Mp3 128 : https://cutt.ly/eeovVc2

نظرات برای این پست غیر فعال است
الیاس
مهربونمهربون
الیاس

♪ Aron_Afshar - Shabe Royaei ♪ Mp3

♪ Aron_Afshar - Shabe Royaei ♪ Mp3
Demo ...

♪ Aron_Afshar - Shabe Royaei ♪

Mp3 320 : https://cutt.ly/ceiUBsT
Mp3 128 : https://cutt.ly/TeiUBnM

نظرات برای این پست غیر فعال است
الیاس
مهربونمهربون
الیاس

بزرگترين مساله رياضى جهان "اثبات ضخامت ابعاد" نام دارد كه بوسيله

بزرگترين مساله رياضى جهان "اثبات ضخامت ابعاد" نام دارد كه بوسيله

بزرگترين مساله رياضى جهان "اثبات ضخامت ابعاد" نام دارد كه بوسيله 100 رياضيدان و در 15000 برگ حل شد ، حل كردن اين مساله 30 سال زمان برد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الیاس
مهربونمهربون
الیاس

© اگر جنگی دربگیرد ، هیچ رئیس جمهوری در آن کشته

© اگر جنگی دربگیرد ، هیچ رئیس جمهوری در آن کشته

© اگر جنگی دربگیرد ، هیچ رئیس جمهوری در آن کشته نخواهد شد !

اگر اقتصاد کشوری فرو بپاشد ، رئیس جمهور آن ورشکسته نخواهد شد و بانک کاخ ریاست جمهوری را مصادره نخواهد کرد .
اگر کشوری به ورطۀ قحطی و تورم شدید بیافتد ، رئیس جمهور از فکر گرسنگی زن و بچه اش دیوانه نخواهد شد !
رئیس جمهورها از راه انداختن هیچ دعوایی ترس ندارند، چون کتک ها را کسان دیگری می خورند...

« آبراهام لینکلن »

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید