لحظه  بروز رسانی 
elmira jon
عاشقعاشق
elmira jon

اینجا. دست هرکس را بگیری برای {بلند شدن} اماده میشود برای

اینجا...
دست هرکس را بگیری برای {بلند شدن}
اماده میشود برای {سوار شدن} ...!
 دلتنگ کودکی ام ... یادش بخیر قهر میکردیم تا قیامت و لحظه ای بعد قیامت می شد

مشاهده همه ی 3 نظر
elmira jon
عاشقعاشق
elmira jon

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند : شما چطور 60سال با هم

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند : شما چطور 60سال با هم زندگی کردید؟ گفتند : ما متعلق به نسلی هستیم کق وقتی چیزی خراب می شد تعمیرش میکردیم نه تعویض..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elmira jon
عاشقعاشق
elmira jon

احساس رقابت ، احساس حقارت است. بگذار که هزار تیرانداز به

احساس رقابت ، احساس حقارت است. بگذار که هزار تیرانداز به روی یک پرنده تیر بیندازند.من از آن که دوانگشت بر او باشد انگشت بر می دارم. رقیب ، یک ازمایشگر حقیر بیشتر نیست. بگذار انچه از دست رفتنی است از دست برود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elmira jon
عاشقعاشق
elmira jon

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست! لحن

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!
لحن بعضیا زمستونیه!
لیز خوردن بهانه ای ایست تا دست هایی رو که ذوست داری محکمتر فشار بدی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elmira jon
عاشقعاشق
elmira jon

عشق از خودخواهی ها و خودپرستی ها گذشتن است اما ،

عشق از خودخواهی ها و خودپرستی ها گذشتن است اما ، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اهورا :)
بی‌حالبی‌حال
اهورا :)

پسرﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ دوست شده ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ؛؛؛؛؛؛؛

پسرﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ دوست شده ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ؛؛؛؛؛؛؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ؟؟؟؟؟؟؟ ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ؟؟؟؟؟؟؟ ﭘﺴﺮﻩ: ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ......... ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮﻩ....... پسره بهش میگه: ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ...... ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ!!!!!!!! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ،ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...... ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ میرن تو حموم....... ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ میره ﺣﻤﻮﻡ........هرچی منتظر میشن نمیاد بیرون.. ﺩﯾﺮﮐﺮﺩ......... میرن ﺣﻤﻮﻣﻮ ﯾﻬﻮ میبینن ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ........ میدونین روی دیوار حموم چی نوشته بود....... ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ بود!!!!!!!! ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ!!!!!!!!!!! اهای اون پسری که اینکارو میکنه........ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ.........ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ یه ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ........... ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ............تک باشه....... ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ........... ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ...............ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ..... که ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ . . . . ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ شاید ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎ ببینیم..... باغیرتا لایک کنند

مشاهده همه ی 4 نظر