لحظه  بروز رسانی 
محمد ارشد گروه فردین سلطان
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ارشد گروه فردین سلطان

https://facenama.com/i/tmp/1491422065797144_large.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
محمد ارشد گروه فردین سلطان
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ارشد گروه فردین سلطان

https://facenama.com/i/tmp/1491513698529926_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

به خانه ام سری بزن
بهار را بهانه کن
دوباره خلوت مرا
بیا پر از ترانه کن

مرور کن مرا ببین چقدر با تو شاعرم
دل بهانه گیر را بمان و بی بهانه کن

https://facenama.com/i/tmp/1491341935769471_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

چه می کنی دارکوب

اين

تير برق سيمانی

هيچ وقت لانه ات نخواهد شد

به جنگل برگرد

Image result for ‫دارکوپ‬‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

https://facenama.com/i/tmp/1491305042925615_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

ما آب را
برای گریستن نوشیده ایم...

https://facenama.com/i/tmp/1491305416362761_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

آیا ما سزاوار بودیم
تمام خیابان را در باران برویم؛

و در انتهای خیابان،
کسی در انتظار ما نباشد؟!…

https://facenama.com/i/tmp/1491303332812448_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

هرگز هيچ حسرتى در دنيا
اين چنين يك جا جمع نمى شود
كه در اين سه واژه ى كوتاه:
او دوستم ندارد

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491052305937610_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر