لحظه  بروز رسانی 
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

ادمو خر بوس کنه ولی یه بوس خره نکنه والا

ادمو خر بوس کنه ولی یه بوس خره نکنه
والا.....

مشاهده همه ی 7 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

 لاااااا مصب مورچه هم بودن مورچه های قدیم دیشب ی مورچه

 لاااااا مصب مورچه هم بودن مورچه های قدیم

دیشب ی مورچه گازم گرفت

گفتم : اااااااااااااااااااااااااخ

گفت : جوووووووووووووووووون

خیلی منحرف بود کصافط الاغ گوسفند

مشاهده همه ی 10 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

یکی با مامورای 110 دعواش میشه میزنه یکیشونو میکشه فرار میکنه

یکی با مامورای 110 دعواش میشه میزنه یکیشونو میکشه


فرار میکنه ….

چند ساعت بعد زنگ میزنه 110 میگه :

می بینم که 109 نفرین

مشاهده همه ی 1 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺎﺯ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﻋﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﺳﺮﻣﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻡ

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺎﺯ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ،
ﻋﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﺳﺮﻣﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻭ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ 
ﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﭼﺎﻟﻪ ﭼﻮﻟﻪ ﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻭ
ﺳﺮﻡ ﺗﭗ ﻭ ﺗﭗ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ
ﮐﻪ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﻠﻢ ﻗُﺮ ﺷﺪ 
ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ
ﺑﺸﻢ
ﺩﺭ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ 
ﻫﻤﻮﻥ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﺑﮕﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﺧﻄﺮﺍﺗﺶ ﮐﻤﺘﺮﻩ :v

مشاهده همه ی 6 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

عاغا با بچه محلا نشسته بودیم که یکی طز داد با

عاغا با بچه محلا نشسته بودیم که یکی طز داد با ماشی بریم دور دور........
جاتون خالی سوار ماشین شدیم صدای ضبطو تا ته زیاد کردیمو انداختیم اتوبان لایی بازی....
داشتیم لایی میکشیدیم که یهووووووو بچه های زحمت کش نامحسوس جلومونو گرفتن.... افسره گفت:لایی که میکشی...تو ماشین که میرقصی....
سرعتتم که از120 پایین نمیاد...
گواهی نامت 6 ماه ضبط میشه ماشینتم 3 ماه میخوابه تا آدم شی...
 عاغا من که راهی نداشتم با عصبانیت بهش گفتم:میدونی من کیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟دمشون گرم بچه ها ام جو دادن گفتن :عارههه میدونی این کیه؟ عاغا منو میگی جو گرفت گفتم:میخوای درجه هاتو بدم بکنن؟؟؟؟؟ باز بچه ها جو دادن گفتن:بیا بریممم بیخیال گناه داره این کارو نکن باهاش....زنو بچه داره...بزار یه لقمه کارکنه و بعد بچه ها با دست از پشته من ب پلیس اشاره میکردن که بره..... عاغا یهو رنگ پلیسه پرید...با ترسو لرز پرسید :ببخشید نشناختمتون شما؟...عاغا منم رفتم با دست یکی کوبوندم روماشین پلیس....آروم سرمو چرخوندم یه نیگا چپ به پلیسه کردم...
گفتم:من ییییییییییییه پررررندم آرزووو دارم/کنارم باشی.............. دمشون گرم بچه ها هم همکاری کردن دست زدن ! هیچی دیگه گواهی ناممو سوارخ کردبی شششششرف ماشینمم برد!!

مشاهده همه ی 11 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﭼﯽ ﺷﺪ؟؟؟؟؟ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﯾﻪ مازراتی ﺑﺨﺮﻡ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺳﺮ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﭼﯽ ﺷﺪ؟؟؟؟؟
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﯾﻪ مازراتی ﺑﺨﺮﻡ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺳﺮ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺑﻪ ﮐﺮﺩ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﮐﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﮔﻓﺘﻢ ﭘﻮﻝ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ...
ﺑﻬﺶ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ !! |:
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ)؛

مشاهده همه ی 3 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

ميگن زيبارويان بي وفايند. . . . . . . خدايي

ميگن زيبارويان بي وفايند.....
.
.
.
.
.
.
خدايي شما اين شايعات رو راجع به من قبول ميكنيد؟؟؟:))

مشاهده همه ی 2 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

ایا میدانید چند نوع عنکبوت داریم ؟؟؟؟ یه نوع عنکبوت هایی

ایا میدانید چند نوع عنکبوت داریم ؟؟؟؟
یه نوع عنکبوت هایی وجود دارند که تار میزنن
یه سری هم بلد نیستن تار بزنن پیانو میزنن
بقیه هم بلد نیستن پیانو بزنن دست میزنن :)

مشاهده همه ی 1 نظر
Elnaz
ولخرجولخرج
Elnaz

مورد داشتیم پسره تو صف بانک به دختره گفته چند نفرجلوتن

مورد داشتیم
پسره تو صف بانک به دختره گفته چند نفرجلوتن
دختره برگشته گفته
والا دوتا خواهر بزرگتردارم که جلوم هسن
ولی اشکال نداره اگه میخای بیا منو بگیر:))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید