بروز رسانی 
قاسم نجاتی
قبراققبراق
قاسم نجاتی
پست شماره 292379948 از قاسم نجاتی


مشاهده همه ی 4 نظر

پسر مومن به آخونده میگه: باد زد دامن یه خانم

پسر مومن به آخونده میگه: باد زد دامن یه خانم رفت بالا یه چیزی دیدم اندازه یه قنوت ، چیکار کنم از یادم بره ، آخونده میگه برو استغفار کن! یه ماه بعد پسره میاد میگه: حاج آقا هنوز از یادم نرفته چیکار کنم؟ آخونده میگه برو خیر ندیده  یه ماهه ریدی تو نمازم هر وقت قنوت میگیرم یاد حرفت میفتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محسن
شیطونشیطون
محسن

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده هم بشکست

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده هم بشکست خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن،من نمیشکنم بشکن...آآآآآآ.....دست دست دست .....اووووووووووه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابراهیم
ولخرجولخرج
ابراهیم

بودنت برایم مهمتراز هر چیزی استحتی اگر کنارم نباشیاما بهترین ارزوهارابرایت

بودنت برایم مهمتراز هر چیزی استحتی اگر کنارم نباشیاما بهترین ارزوهارابرایت

بودنت برایم مهمتراز هر چیزی است

حتی اگر کنارم نباشی

اما بهترین ارزوهارابرایت میکنم

پس بمان وزندگی کن

که این رسم زندگیست

تنهایی مطلق

واین اخرین نقطه ازخاطرات ما است

تمام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابراهیم
ولخرجولخرج
ابراهیم

گفت بی اندازه دوستت دارم . . .پرسیدم بی اندازه یعنی

گفت بی اندازه دوستت دارم . . .پرسیدم بی اندازه یعنی

گفت بی اندازه دوستت دارم . . .

پرسیدم بی اندازه یعنی چقدر؟

از سوالم خنده اش گرفت

چون خودم هم مثل او مینداستم اندازه ای ندارد

امابخاطر اینکه دلم ارام بگیرد

گفت به اندازه بزرگی خدا

راست میگفت خدا اندازه ای ندارد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید