لحظه  بروز رسانی 
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

کسایی که معماری میخونن رو دست کم نگیرید!اینا رشتشون نقشه کشیه

کسایی که معماری میخونن رو دست کم نگیرید!

اینا رشتشون نقشه کشیه ، پس میتونن یه نقشه ای برات بکشن که زندگیت نابود بشه!

اینا اگه یه میلی متر کارشون و اشتباه بکشن باید کار و از اول بکشن ، پس راحت میتونن زندگیشون و عوض کنن جوری که تو پیام بازرگانی وسطشم نباشی!

اینا کارشون دیزاینه ، پس راحت میتونن جای مناسبی تو زندگیشون بهت بدن!

اینا کارشون ترکیب رنگه ، پس میدونن چجوری قهوه ایت کنن که باهیچ ترکیب رنگی رنگت عوض نشه!


مشاهده همه ی 16 نظر
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

دوتا ادم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم میشن.اونا

دوتا ادم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم میشن.اونا از عشق هم اب میشن به امید این که یه روزی توی رودخونه به هم برسن.

مشاهده همه ی 4 نظر
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد،تو نام مرا چه

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد،تو نام مرا چه زود بردی بر یاد،من حبه ی قند کوچکی بودم که،از دست تو در پیاله ی چای افتاد.

مشاهده همه ی 2 نظر
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

میدونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟چون لبخندرو به هر

میدونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟چون لبخندرو به هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که میخوای از دستش بدی.

مشاهده همه ی 12 نظر
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

قلبمو هدیه میدم بهت،مواظبش باش،نه به خاطر این که قلبمه،به این

قلبمو هدیه میدم بهت،مواظبش باش،نه به خاطر این که قلبمه،به این خاطر که تو توشد.

مشاهده همه ی 3 نظر
E...M...A...D
ناراحتناراحت
E...M...A...D

کلاس عشق ما دفتر ندارد،شراب عاشقی ساغر ندارد،بدو گفتم که مجنون

کلاس عشق ما دفتر ندارد،شراب عاشقی ساغر ندارد،بدو گفتم که مجنون تو هستم،هنوز ان بی وفا باور ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید