لحظه  بروز رسانی 
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

آزاد شو از بند خویش، زنجیر را بــاور نکن اکنون

آزاد شو از بند خویش، زنجیر را بــاور نکن {-35-}
اکنون زمان زندگیست، تاخیر را بــاور نکن {-35-}
حرف از هیاهو کم بزن از آشتی‌ها دم بزن {-35-}
از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را بــاور نکن {-35-}
خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان {-35-}
تو شاهکار خالقی، تحقیر را بــاور نکن {-35-}
بر روی بوم زندگی هر چیز می‌خواهی بکش {-35-}
زیبا و زشتش پای توست تقدیر را بــاور نکن {-35-}
تصویر اگر زیبا نبود، نقّاش خوبی نیستی {-35-}
از نو دوباره رسم کن، تصویر را بــاور نکن {-35-}
خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید {-35-}
پرواز کن تا آرزو، زنجیر را بــاور نکن {-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

جمله ای که هیچوقت یادم نمیره :     هیچ چراغ قرمزی

جمله ای که هیچوقت یادم نمیره :


    هیچ چراغ قرمزی برایم معنا ندارد ، وقتی رنگ چشمان تو سبز است

{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

خوشگل باشی دکتر باشی مهندس باشی هرچی باشی آخرش اینجوری میشی

خوشگل باشی دکتر باشی مهندس باشی هرچی باشی آخرش اینجوری میشی

خوشگل باشی دکتر باشی مهندس باشی هرچی باشی آخرش اینجوری میشی :D

مشاهده همه ی 9 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan
پست شماره 54774785 از ehsan


مشاهده همه ی 2 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan

سال اول و آخر خانوماذخیره

سال اول و آخر خانوماذخیره

سال اول و آخر خانوماذخیره

مشاهده همه ی 17 نظر
ehsan
خوشحالخوشحال
ehsan
پست شماره 54774390 از ehsan


مشاهده همه ی 1 نظر