لحظه  بروز رسانی 
mihmed
لوسلوس
mihmed

غمگینــم...
مثه عکسـی در اعلامیــــه ی ترحیـــــم !
کـــه "لـــبخنــدش" ..
دیگــران را "مـی گــریـانـد" ...!
https://facenama.com/i/tmp/1445886992342692_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mihmed
لوسلوس
mihmed

قبل رفتن به جهنم این دیـــــــــالــــــــــوگ را خواهم گفت :

خدایا ببخش که ناامیدت کردم ...


https://facenama.com/i/tmp/1445886565276623_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید