لحظه  بروز رسانی 
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏ از اربعین تا پایان هفته وحدت

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏ از اربعین تا پایان هفته وحدت

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1541256229731494_large.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

مشاهده همه ی 1 نظر
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

https://t1452.ir/q.php?r=2507234

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد


https://t1452.ir/q.php?r=2507234


هدایای ویژه به کلیه شرکت کنندگان در طرح

بیمه تکمیلی
کارت اعتباری
قلم قرآنی


سفرهای زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات

۹۳۱ سفر عتبات عالیات با همه اعضاء خانواده


تسهیلات مجموعه ها و برندهای برتر ایرانی

وام
بیمه
تلفن همراه
اینترنت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
enayat
آروم و عادیآروم و عادی
enayat
1452.png

با عضویت در طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ و تلاوت سه صفحه قرآن کریم ⭐ علاوه بر مشارکت معنوی در این طرح از خدمات و تسهیلات ویژه برگ زیتون و هدایا و جوایز ارزنده آن برخوردار شوید .


https://t1452.ir/q.php?r=2507234

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ (برگ زیتون)‏

طرح قرآنی برگ زیتون با هدف بسط فرهنگ انس با قرآن کریم اجرا می شود و در این طرح به کلیه شرکت کنندگانی که حدقل یک نیم حزب (حدود سه صفحه) قرآن کریم را قرائت و یا از طریق سامانه قرائت کنند،

یکسال بیمه رایگان و کارت اعتباری اهداء می گردد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید