لحظه  بروز رسانی 
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔

میترسم روزی برسد که غارت بیت المال وفقر و فلاکت

میترسم روزی برسد که غارت بیت المال وفقر و فلاکت

میترسم روزی برسد که
غارت بیت المال وفقر و فلاکت
در جامعه عادی بشود
و موضوع حساس جامعه
بشود دوتار موی زن
که زیر روسری است یا بیرون آن ...


🖊آیت الله طالقانی

مشاهده همه ی 6 نظر
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔
اینم از یارانه ما

اینم از یارانه ما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔
پست شماره 321260155 از ๓๏ђค๓๓ค๔

...

مشاهده همه ی 1 نظر
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔
پست شماره 321260151 از ๓๏ђค๓๓ค๔

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔
پست شماره 321260148 از ๓๏ђค๓๓ค๔

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓๏ђค๓๓ค๔
خجالتیخجالتی
๓๏ђค๓๓ค๔

‏روزی جایی دقیقه ای خودت را باز خواهی

‏روزی جایی دقیقه ای خودت را باز خواهی

‏روزی
جایی
دقیقه ای
خودت را باز خواهی یافت
و آن وقت
یا لبخند خواهی زد
یا اشک خواهی ریخت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید