لحظه  بروز رسانی 
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

We don’t need no education ما به آموزش

 لینک
We don’t need no education ما به آموزش
ترجمه و دانلود آهنگ Another Brick In The Wall از Pink Floyd

We don’t need no education

ما به آموزش نیازی نداریم

We don’t need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم

No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین

Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دستتو از سر بچه ها بردار

Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر بچه ها بردار

All in all it’s just another_brick in the wall

همه اینا روی هم رفته مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونه

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

We don’t need no education

ما به آموزش نیازی نداریم

We don’t need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم

No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین

Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دستتو از سر بچه ها بردار

Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر بچه ها بردار

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح

 لینک
“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح
Act For نماینده کسی بودن

“Act for”, which means “to represent someone.“

اصطلاح “Act For” که به معنای نماینده کسی بودن است. این اصطلاح مترادف representative, agent , envoy می باشد. این بخش از فیلم “Lawrence of Arabia” انتخاب شدن است.

– We here are neither Harith nor Howeitat, nor any other tribe, but Arabs of the Arab Council, acting for Prince Feisal.

– ما اینجاییم نه به عنوان (قبیله) هریث یا (قبیله) حویطات و نه هیچ قبیله دیگری، بلکه به عنوان اعراب شورای عرب، به نمایندگی شاهزاده فیصل.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

pic tips no.4: wild animals در پست شماره چهار "عکس

pic tips no.4: wild animals در پست شماره چهار "عکس

pic tips no.4: wild animals
در پست شماره چهار "عکس نکته" با حیوانات وحشی آشنا می شویم. با گروه آموزشی زبان نکته همراه باشید. از وب سایت ما نیز دیدن کنید
www.englishtipsforyou.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

pic tips no.3: domestic animals در پست شماره سه با

pic tips no.3: domestic animals در پست شماره سه با

pic tips no.3: domestic animals
در پست شماره سه با نام حیوانات اهلی آشنا می شوید. با گروه آموزشی زبان نکته همراه باشید. از وب سایت ما نیز دیدن کنید
www.englishtipsforyou.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

pic tips no.2 : feeling در پست شماره دو یک

pic tips no.2 : feeling در پست شماره دو یک

pic tips no.2 : feeling
در پست شماره دو یک "عکس نکته" درباره حالات احساسی رو می بینید. با گروه آموزشی زبان نکته همراه باشید. از وب سایت ما نیز دیدن کنید
www.englishtipsforyou.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

pic tips no.1: classroom objects در پست شماره یک عکس

pic tips no.1: classroom objects در پست شماره یک عکس

pic tips no.1: classroom objects
در پست شماره یک عکس نکته با لوازم و ابزارهای یک دانش آموز آشنا می شویم. با گروه آموزشی زبان نکته همراه باشید. از وب سایت ما نیز دیدن کنید
www.englishtipsforyou.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید