لحظه  بروز رسانی 
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

مایکل نعیم، نویسنده مسیحی معاصر، در معرفی کتاب صدای عدل بشر

مایکل نعیم، نویسنده مسیحی معاصر، در معرفی کتاب صدای عدل بشر

مایکل نعیم، نویسنده مسیحی معاصر، در معرفی کتاب صدای عدل بشر از جورج جورداک، نویسنده مسیحی لبنانی، می نویسد: قهرمانی و پهلوانی علی فقط محدود به صحنه جنگ نمی شود. او در زمینه های دیگری همچون ایمان و وفاداری، دلسوزی و گذشت، خلوص، فصاحت و شیوایی زبان، جوانمردی و بزرگی طبع، کمک به محرومین و مظلومین و ستم دیدگان، دفاع از حق و حقیقت همتا نداشت. بگونه ای که حتی پس از 1400 سال، دستاوردهای شگفت انگیز او همانند یک چراغ هدایت برای بشریت است و همچنین بسیار کارآمد جهت والا ساختن زندگی بشر می باشد.
Michael Na’imah, a contemporary Lebanese Christian writer, in the introduction to the book “Sawt al-Adaalah al-Insaaniyah” (The voice of Human Justice) by George Jordac, also a Lebanese Christian, writes: Championship of Ali was not confined to the battle field. He was also matchless in the matter of faith, piety, purity, eloquence, magnanimity, help for the deprived and the oppressed and support for the truth. So much so that even after the passage of more than fourteen hundred years his wonde

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

مراقب افکارت باش که رفتارت میشود. مراقب رفتارت باش که سخنت

مراقب افکارت باش که رفتارت میشود. مراقب رفتارت باش که سخنت میشود. مراقب سخنت باش زیرا عادتت میشود. مراقب عادتت باش زیرا شخصیتت میشود. مراقب شخصیتت باش زیرا سرنوشتت میشود.
Be attentive about your thought that becomes your behavior. Be attentive about your behavior that becomes your speech. Be attentive about your speech because it becomes your habit. Be attentive about your habit because it becomes your personality. Be attentive about your personality because it becomes your destiny.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

مراقب افکارت باش که رفتارت میشود. مراقب رفتارت باش که سخنت

مراقب افکارت باش که رفتارت میشود. مراقب رفتارت باش که سخنت میشود. مراقب سخنت باش زیرا عادتت میشود. مراقب عادتت باش زیرا شخصیتت میشود. مراقب شخصیتت باش زیرا سرنوشتت میشود.
Be attentive about your thought that becomes your behavior. Be attentive about your behavior that becomes your speech. Be attentive about your speech because it becomes your habit. Be attentive about your habit because it becomes your personality. Be attentive about your personality because it becomes your destiny.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

خداوند رحمت کند کسی را که حقی را زنده و باطلی

خداوند رحمت کند کسی را که حقی را زنده و باطلی را سرکوب کند و ستم را نابود و عدل را برپا دارد.
May Allah have mercy upon the person who revives a right and suppresses a wrong, and who refutes injustice and establishes justice.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

رحمت خدا بر کسی که بین دو نفر از دوستان ما

رحمت خدا بر کسی که بین دو نفر از دوستان ما الفت ایجاد کند. ای مومنان با هم مأنوس باشید و به هم مهربانی کنید.
May Allah have mercy upon the person whomakesclosed connection between two of our lovers. So oh believers be friends together and treat kindly.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

حقّ مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را

حقّ مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس، دیگری را حمل نمی‌کند و از میوۀ دلش چیزی را به تو داد که احدی به دیگری نمی‌دهد و تو را با تمام اعضایش حفظ کرد...
Your mother`s right to you is that you know she carried you in a place in where nobody carries someone else, gave you of her heart`s fruit something of which nobody gives others, maintained you by her all organs, etc.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

بهترین دانش آن است که رشد و هدایت خود را با

بهترین دانش آن است که رشد و هدایت خود را با آن سامان دهی و بدترین دانش آن است که آخرت خویش را با آن تباه گردانی.
.The best Knowledge is that by which you perfect your growing and guidance and the worst one is that by which you spoil your Hereafter.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

اگر کسی ماهیت کرم چاله ها را میدانست هیچ وقت مرتکب

اگر کسی ماهیت کرم چاله ها را میدانست هیچ وقت مرتکب گناه نمی شد فقط میتونم بگم کرم چاله ها سرعتشان خیلی خیلی بیشتر از سرعت نور است طوریکه اگر خداوند فقط یک کرم چاله را از بین ترلیاردها کرم از محیط هستی خود بیرون بکشد تمام هستی از هم می پاشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید