لحظه  بروز رسانی 
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

آدمی را به جرم دزدی یک قرص نان 10 سال زندانی

آدمی را به جرم دزدی یک قرص نان 10 سال زندانی میکنند ولی همین آدم در زندان هزاران قرص نان مجانی میخورد
چرا؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

اگر زمانی دراز به اعماق قدرت و عظمت خداوند نگاه کنی

اگر زمانی دراز به اعماق قدرت و عظمت خداوند نگاه کنی آنگاه خدا هم به درون تو نظر می‌اندازند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

خداوند هیچ وقت از ما نمی خواهد کارهای بزرگ را به

-خداوند هیچ وقت از ما نمی خواهد کارهای بزرگ را به ثمر برسانیم .او فقط از ما می خواهد کارهای کوچک را با عشقی شگرف انجام دهیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

اگر در فیس بوک مطالب ارزنده و مطالب خداپسندانه بارگذاری کنید

اگر در فیس بوک مطالب ارزنده و مطالب خداپسندانه بارگذاری کنید بعد از مدتی سایت و اکانت شما را فیس بوک غیر فعال میکند ولی اگر مطالب چرت و پرت و عکس های لخت و دور از شان انسان بارگذاری کنی نه تنها غیر فعال نمیکنه بلکه حمایتت هم میکنه چرا؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

اگر خداوند فقط و فقط یک صفت بنده خود را ندید

اگر خداوند فقط و فقط یک صفت بنده خود را ندید میگرفت( صفت دروغ گویی) دنیا گلستان میشد و کار شیطان هم تمام شده بود ریشه تمام بدبختی ها در عالم انسانیت فقط دروغ گویی است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید