سلام دوستای خوبم منتظر پست های زیبا تون تو گروه هستم"

نظر بذارید""".....

طرفداری از گروه یادتون نره"♣"بروز رسانی 
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

دوستان با وفا و دوستانی که همدیگر را نمی بینیم اما

دوستان با وفا و دوستانی که همدیگر را نمی بینیم اما حرف زبانمان را خوب میشنوییم و خوب هم می نویسیم و از همه ما یک نفر آگاهی کامل به اندرون ما دارد فقط دوست دارم به این مطلب عنایت بفرمایید
روزی در یک شب یک دانشمند از کنار رودخانه ای می گذشت چشمش به آب جاری رودخانه افتاد و از سوی آسمان را نیز در آب دید یک سوالی در ذهنش جرقه زد میدانید چه بود ؟ سوال این بود چرا وقتیکه به آسمان نگاه می کنیم رودخانه را نمی بینیم ولی وقتی که به آب نگاه می کنی هرچه در آسمان است می بینی به خودش کفت نادان نباش خوب آب مثل آیینه شفاف و زلال است و تصاویر را انعکاس میده سپس چند قدمی بر نداشته بود فکری به ذهنش خطور کرد آن فکر این بود پس چطور همه اینها در ذهن من جا میشه که دریچه نفوذ آن ازطریق دو چشم حلقوی است
باز به آسمان نگاه کرد کفت ای خالق تمام هستی درمانده ام از وجود لایتناهی تو قدرتی که تو داری تو میتوانی حتی کل هستی را در داخل یک تخم مرغ قرار دهی هر چند دادی ولی ما علم دیدن آنرا نداریم من تسلیم قدرت لایتناهی تو هستم آنوقت بود که دانشمند برزک مولانا تب شعرش گل میکنه و می فرمایند
ما در ره عشق تو اسيران بلاييم
كس نيست چنين عاشق بيچاره كه ماييم
بر ما نظري كن كه در اين شهر غريبيم
بر ما كرمي كن كه در اين شهر گداييم
زهدي نه كه در كنج مناجات نشينيم
وجدي نه كه در گرد خرابات برآييم
نه اهل صلاحيم و نه مستان خرابيم
اينجا نه و آنجا نه كه گوييم كجاييم
حلاج وشانيم كه از دار نترسيم
مجنون صفتانيم كه در عشق خداييم
ترسيدن ما هم چو از بيم بلا بود
اكنون ز چه ترسيم كه در عين بلاييم
ما را به تو سريست كه كس محرم آن نيست
گر سر برود سر تو با كس نگشاييم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بر دار ز رخ پرده كه مشتاق لقاييم
دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز
رحم آر که ما سوخته‌ی داغ خداییم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

عید چیست ؟ عید از ماده «عود» به

عید چیست ؟ عید از ماده «عود» به

عید چیست ؟

عید از ماده «عود» به معنی بازگشت و رجوع است یعنی رجوع به اصل و حقیقت و فطرت پاک خود. عید روز توجه به خویشتن خویش و خود اصیل انسانی و دل کندن و گسستن از منیات است که مدت یک سال کامل از چپ ، راست، عقب و جلو مورد هجوم ابلیس و شیطان قرار گرفته و پس از مدت ها فاصله و دوری و جدایی از حقیقت خود آن را دوباره می یابد؛ موانع شامل ( صفات شیطانی و رذایل اخلاقی توجه به فطرت و حقیقتش را نادیده می گیرد و سر نقطه (عید) دوباره گوهر درخشان و ارزنده درونش را پیدا می کند . بنابراین هر روز و زمان و ساعتی که انسان بر امیال و خواهش های ناروای نفس چیره گردد و دامنش به گناه آلوده نگردد و مطیع خواست خداوند و بنده راستین او گردد، عید است

پس عید یعنی درون خود را تکاندن و فکر را از نوء به سوی خدا متوجه کردن عید یعنی بازگشت به سوی پاکی ها عود به سوی ذات اقدس الهی و غرق شدن در اقیانوس معرفت و آگاهی عید یعنی بازگشت همه چیز به خرمی ،پاکی سبزه ، گل و شادی ، نغمه های بلبل و صداهای زیبا و جمالات هستی در بطن جمادات، نبادات، حیوانات و بلاخص انسانهای آگاه عید در اصل زدودن غرورهای کاذب زدودن اخلاق و رفتارهای زشت و درنهایت غربالگری کل هستی از ناپاکی به سوی پاکی و حق و عدالت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرحسین
امیرحسین

سلام خیلی خوشحالم باشما اشنا شدم

سلام خیلی خوشحالم باشما اشنا شدم

مشاهده همه ی 1 نظر